El consum d’energia cau un 14,3% a l’octubre

Un fogó amb gas cremant
Un fogó amb gas cremant. Foto: ARXIU

El consum d’energia en Tones equivalents de petroli TEP durant el mes d’octubre ha estat de 15.972 TEP, el que representa una variació percentual negativa del -14,3% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. El grup amb dades representatives que presenta variacions positives respecte al mateix mes del 2019 és “Electricitat” amb un +6,2%. D’altra banda, “Propà” amb un -31,3%, “Gasoil locomoció” amb un -23,3%, “Gasolina” amb un -18,6% i “Fuel domèstic” amb un -9,7% presenten variacions negatives destacables.

De gener a octubre del 2020 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 143.249 és a dir, un -19,5% respecte al mateix període de l’any 2019. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives respecte al mateix període del 2019: “Gasoil de locomoció” un -28,4%, “Gasolina” un -23,1%, “Butà” un -22,4%, “Propà” un -20,1%, “Fuel domèstic” un -9,2% i “Electricitat” un -8,6%.

Pel que fa a les dades acumulades en els darrers 12 mesos, el consum d’energia ha estat de 183.587 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del -15,7%. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen “Gasoil locomoció” amb un -24,5%, “Gasolina” amb un -18,0%, “Butà” amb un -13,8%, “Propà” amb un -13,4%, “Electricitat” amb un -6,4% i “Fuel domèstic” amb un -6,2%.

 

Energia elèctrica
El consum d’energia elèctrica durant el mes d’octubre ha estat de 41.585 MWh, és a dir, una variació percentual positiva del +6,2% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Els sectors que presenten variacions anuals positives són: “Estacions d’esquí” amb un +50,9%, “Usos Domèstics” amb un +22,6% i “Altres distribuïdores” amb un +8,2%. Els sectors que presenten variacions negatives, de les que destaquen: “Indústries” amb un -17,2%, “Hoteleria i restauració” amb un -11,5%, i “Construcció i annexes” ambdós amb un -6,7%.

De gener a octubre del 2020 hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 408.133 MWh, és a dir, un -8,6% respecte al mateix període de l’any 2019. “Construcció i annexes” i “Usos domèstics” presenten variacions positives del +24,9% i +5,7%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives, entre les quals destaquen: “Estacions d’esquí” amb un -25,0%, “Indústries” amb un -23,9% i “Hoteleria i restauració” amb un -22,0%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 516.893 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del -6,4% respecte al mateix període anterior. “Construcció i annexes” i “Usos domèstics” presenten variacions positives del +33,0% i 5,2%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives de les que destaquen: “Indústries” amb un -19,4%, “Hoteleria i restauració” amb un -17,2% i “Distribució” amb un -14,8%.

 

Dades ajustades
El consum d’energia en TEP amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta en els darrers dos mesos una tendència estable, mantenint-se en un -0,4%.

TOTES LES NOTÍCIES