El consum de petroli puja un 0,2% al 2012 i el d’electricitat un 0,8%

El consum d’energia durant el mes de desembre ha estat de 28.480 TEP (Tones Equivalents de Petroli) i de 54.487 MW/h (Megawatts per hora), el que suposa una variació respecte el mes de desembre de l’any anterior del -4,1% pel que fa al consum en TEP i del -3,7% pel que fa al consum en MW/h. Pel que fa a l’acumulat d’aquest any 2012, el consum d’energia ha estat de 287.041 TEP i de 561.775 KW/h el que suposa una variació respecte l’acumulat de l’any anterior del +0,2% pel que fa al consum en TEP i del +0,8% pel que fa al consum en KW/h.

Pel que fa a les dades ajustades estacionalment, el consum d’energia en TEP presenta els darrers dos mesos de l’any 2012 una recuperació envers els tres mesos precedents. Les dades ajustades estacionalment referents al consum d’energia en MW/h presenten mensualment una disminució percentual constant en els darrers sis mesos.

El consum d’energia en TEP durant el mes de desembre ha estat de 28.480 TEP amb una variació percentual del -4,1% respecte el mes de desembre de l’any anterior. El grup energètic principal “Electricitat” té una variació negativa del -3,7%, el “Gasoil locomoció” del -2,3% i el Fuel domèstic del -2,1%.

Pel que fa al consum d’energia amb dades acumulades de tot l’any 2012 hi ha una variació positiva del +0,2%, on el grup principal “Electricitat” té una variació positiva del +0,8%, però “Gasoil locomoció” té una variació negativa del -0,9%. Destaca “Fuel domèstic” que a nivell anyal passa a tenir una variació percentual del +2,8%.

TOTES LES NOTÍCIES