El consum de les quotes de temporada és del 84,4%

• A data 1 d’abril del 2012 el consum global de les quotes de temporada ha estat del 84,4%, amb 2.966 autoritzacions acordades.

• En total s’han concedit 1.727 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 1.239 per als extra comunitaris.

• La dinàmica de les contractacions a 1 d’abril se situa, en comparació a la mateixa data de l’any anterior, en un -17,1% del consum de les quotes d’extra comunitaris i en un +3,2% del consum de les quotes per a comunitaris.

• La contractació de personal per les quotes de temporada 2011-2012 és inferior a la de l’any anterior a la mateixa data (-202 treballadors, -6,4%). Destaca un descens de les autoritzacions en els sectors turístics, i un augment en el sector d’agències de viatge (+9,1%).

El dia 26 d’octubre de 2011, van ser aprovats per Govern 5 reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per activitats de temporada d’hivern.

A l’1 d’abril de 2012, data de tancament d’aquesta nota, el consum global de les quotes de temporada és del 84,4%. Les places de personal comunitari han estat utilitzades al 99,0% mentre que les de personal extra comunitari s’han utilitzat al 74,2%.

S’han concedit un total 1.727 permisos de treball temporal per personal comunitari i 1.239 per extra comunitari.

Sense tenir en consideració les quotes per agències de viatge i les de comerç al detall, que es van ampliar aquest any de manera important en previsió de l’acollida del turisme rus, la quota de la qual s’ha fet menys ús és la d’extracomunitaris d’hoteleria, que ha estat utilitzada al 68,4% a 1 d’abril de 2012.

En global, el nombre de contractacions de temporers s’ha reduït amb un -6,4% per comparació al mateix període de l’any passat.

La dinàmica de les contractacions a 1 d‘abril se situa, en comparació a la mateixa data de l’any anterior, en un -17,1% del consum les quotes d’extra comunitaris i un augment del +3,2% del consum les quotes per comunitaris. Aquest fet confirma la tendència de les temporades anteriors de reducció de l’ús de personal extracomunitari, a excepció aquí també de les quotes per agències de viatge que es van ampliar aquest any de manera important en previsió de l’acollida del turisme rus.

En general, l’evolució dels decrets de quota presenta una variació positiva del +1,9% en comparació a la temporada anterior. Aquest any s’ha presentat una quota de 100 autoritzacions

pel sector del comerç al detall, a causa de la important acollida del turisme rus.

Les quotes per comunitaris experimenten un creixement del +2,6%, que ve marcat sobretot pel personal de pistes, que presenta una evolució notablement positiva en cada temporada. Els sectors de lloguer d’esquí i d’agències es mantenen estables en comparació a la temporada 2010- 2011, però registren un increment si es comparen amb la del 2009-2010. El sector de l’hoteleria evoluciona lleugerament a la baixa en registrar un -2,1% respecte a la temporada anterior.

La quota d’extra comunitaris presenta un evolució negativa del -4,6%. Al contrari que la quota de comunitaris, l’hoteleria presenta una evolució positiva del +8,4% en comparació amb la darrera temporada. En canvi, les quotes de personal de pistes s’han reduït un -20,8%.

(Font: departament d’Estadística)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.