El Constitucional admet a tràmit el recurs d’empara del Comú d’Encamp en l’afer del Pla de les Pedres

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit, sense efectes suspensius, el recurs d’empara presentat pel Comú d’Encamp en relació al cas del cobrament d’un ‘preu just’ a Ensisa, Saetde i Nevasa per l’ús del Pla de les Pedres. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres l’aute pel qual el TC admet a tràmit el recurs d’empara contra la sentència del Tribunal Superior del passat mes de novembre que desestimava les reclamacions del Comú encampadà i donava la raó al Comú de Canillo i a les societats Ensisa, Saetde i Nevasa.

Encamp reclamava, en concepte de preu just, més de cinc milions i mig d’euros per la utilització dels terrenys del Pla de les Pedres on hi ha instal·lats un telecadira d’Ensisa i un de Saetde.

El recurs presentat pel Comú d’Encamp demana que s’anul·lin les resolucions dictades per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, i que retrotregui ‘les actuacions dutes a terme en el marc del ressenyat procediment judicial fins al moment anterior a la Sentència de data 27 de novembre de 2012’, per tal que la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra dicti una nova resolució estimant el recurs d’apel·lació formulat pel Comú d’Encamp contra la sentència dictada pel Tribunal de Batlles en data 17 de maig de 2012; desestimant les demandes formulades per les societats Saetde, Nevasa i Ensisa, així com pel Comú de Canillo; confirmant que la resolució dictada pel Comú d’Encamp de data 8 de febrer de 2010, relativa a la liquidació del preu just associat a l’ocupació de terreny comunal i a l’explotació de ginys, és conforme a dret i a les finalitats que legitimen l’activitat administrativa; i condemnant les parts demandants al pagament de les costes processals ocasionades al Comú d’Encamp en primera i segona instància, inclosos els honoraris d’advocat i procurador.

El Comú d’Encamp demana que el Superior faci una prova pericial per saber si el preu just és o no correcte, per poder-ne determinar l’import abans de dictar resolució. I sol·licita que en cas que el tribunal considerés que el preu no s’ajusta a una contraprestació adequada, dictés la sentència deixant per execució la determinació del preu.

TOTES LES NOTÍCIES