El Consell Superior de la Justícia defensa les actuacions judicials en el recurs contra la Llei de les retallades

El Consell Superior de la Justícia ha fet públic avui un comunicat en què defensa les actuacions de la Justícia en relació al recurs presentat a la Batllia per la Plataforma Sindical de Funcionaris contra la Llei de contenció de la despesa en matèria de personal. Aquest és el contingut íntegre del comunicat:

“Després de les manifestacions realitzades aquest 1 de Maig pel representant de la Plataforma de Funcionaris, qüestionant la independència de la justícia en relació a la resolució sobre la denúncia per vulneració de drets fonamentals interposada contra la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, el Consell Superior de Justícia vol posar de manifest:

1. Des que el dia 3 d’abril els denunciants van formular la denúncia el procés ha seguit el procediment judicial que marca la legislació.

2. El mateix 3 d’abril es va donar trasllat a les parts implicades en la denúncia, i que en aquest cas van ser el Ministeri Fiscal, el Consell General i el Govern, i se’ls va demanar que formulessin les al·legacions oportunes.

3. El 10 d’abril les parts implicades van contestar, i únicament una d’elles va sol·licitar prova, i l’endemà, 11 d’abril, es va comunicar les respostes al denunciant.

4. El 13 d’abril, el denunciant va formular un escrit d’al·legacions complementàries que es va traslladar a través de providència el 17 d’abril a totes les parts implicades.

5. El 24 d’abril, les parts implicades es van ratificar en les seves respostes.

És a partir de l’endemà, el 25 d’abril, en virtut de l’article 15 de la Llei transitòria de Procediments Judicials, que desenvolupa el procediment previst en l’article 41.1 de la Constitució, que la batlle disposava de cinc dies per resoldre la denúncia per vulneració de drets fonamentals. La data límit per a la resolució era, doncs, el 29 d’abril. Donant-se el cas que el dia 29 era diumenge, la batlle va notificar la resolució a les parts implicades l’endemà mateix, 30 d’abril, a les 13 hores.

Per tant, en cap cas hi ha hagut una voluntat expressa de fer coincidir la resolució judicial amb la data de celebració del Primer de Maig, com manifesta el representant de la Plataforma de Funcionaris, sinó que s’ha fet des del més escrupolós respecte al procediment legislatiu, com no podria ser d’una altra manera.

Des del Consell Superior de Justícia lamentem profundament aquestes declaracions i considerem molt desafortunat donar a entendre que els batlles són dependents d’altres estaments que no sigui el propi poder judicial. Una cosa és criticar l’argumentació i motivació de la decisió de fons, cosa que considerem legítima, i per això existeix el recurs ordinari corresponent per tal d’elevar el conflicte a una de les sales del Tribunal Superior, i l’altra és posar en entredit o dubtar de la independència del poder judicial i de la imparcialitat del propi batlle, la qual queda garantida per l’ordenament jurídic vigent”.

TOTES LES NOTÍCIES