El Consell proposa modificar la llei de finances públiques

comissio2Després d’analitzar les liquidacions que ha dut a terme el Tribunal de Comptes, la comissió legislativa de Finances i Pressupost opina que una modificació de la llei general de les finances públiques facilitaria la feina. La modificació hauria de permetre que les entitats que estan sotmeses a la fiscalització poguessin aportar les dades que demana el Tribunal de Comptes. Segons l’informe, la majoria de les entitats auditades no fa un seguiment pressupostari ajustat al que marca la llei.

En l’informe publicat avui al Butlletí del Consell, la comissió constata que la majoria d’entitats auditades no efectua un seguiment pressupostari que s’ajusti a la llei de finances públiques ni tampoc al pla general de comptabilitat públic. Una conclusió a la qual arriben després d’estudiar la liquidació anual dels pressupostos del Consell General, entitats vinculades, administració general, parapúbliques, societats públiques i entitats subvencionades.

La comissió recorda que la llei general de les finances públiques obliga a la creació de figures escaients per garantir les funcions de control, però és conscient que de vegades la segregació de funcions, definida per la llei general de les finances públiques, és de difícil aplicació a petites entitats.

Per això, proposa una possible modificació de la llei. Quant a les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències del Govern del 2012, l’informe de fiscalització constata que en els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Sant Julià de Lòria i Escaldes no es disposa d’una comptabilitat que permeti identificar amb claredat tots aquells comptes d’inversió, endeutament o despesa corrent relacionats amb la transferència rebuda.

Un cop més, la comissió lamenta que la documentació que ha rebut el Tribunal de Comptes respecte a les transferències i a la seva aplicació es continua presentant de forma molt heterogènia, cosa que dificulta els treballs posteriors.