El Consell General aprova per unanimitat les mesures de racionalització econòmica i reducció salarial

sessió del Consell General
Sessió del Consell General (ATV)

El Consell General ha aprovat per unanimitat el projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de reducció salarial. D’aquesta manera, es preveu una retallada del sou brut fins a un 20% per a alts càrrecs.

El text final determina que en el cas dels càrrecs de lliure designació es durà a terme a partir del tram de salari que superi els 4.000 euros.

La reducció s’aplicarà des d’aquest mes fins desembre, incloent-hi les pagues extraordinàries. La llei també preveu mesures per contenir la despesa i reestructurar el personal.

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, creu que aquestes s’han d’orientar en la tranformació digital, que segons destaca “ens ha d’ajudar a prestar un servei àgil i de qualitat als ciutadans, als acmopanyaments dels treballadors públics i a donar suport en els llocs més necessaris i l’acompliment dels objectius de l’agenda 2030”.

El grup socialdemòcrata considera que l’aprovació d’aquesta llei és un gest de solidaritat. Tot i això, creu que cal un treball més ampli per optimitzar l’administració pública amb criteris d’objectivitat i transparència.

La consellera general del grup parlamentari socialdemocràta, Judith Salazar, considera que la solució passa per consolidar un estat “fort”. “Hem de reveure el nostre model econòmic i les nostres estructures d’estat”, destaca.

Per la seva part, tot i no haver-se acceptat la totalitat de les esmenes que va presentar en comissió, el grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents fa una crida a un acord amb visió d’Estat i prendre mesures a llarg termini.

El conseller general, Joan Carles Camp, ha expressat que “no és moment de rèdits polítics, és el moment de treballar per assolir un major benestar per als ciutadans, un major benestar del que hem heretat”.

També ha destacat que “en aquesta cojuntura és necessari un gran acord polític, social i econòmic que vagi més enllà d’aquesta legislatura”.

La comissió legislativa ha aprovat que el personal sanitari del SAAS s’exclogui d’aquesta reducció salarial i recomana als comuns, Consell Superior de la Justícia, Tribunal Constitucional i Consell General que assumeixin la mateixa reducció i racionalització.

El text final també emplaça les entitats públiques i parapúbliques a impulsar plans de racionalització econòmica i ordenació dels recursos humans.

TOTES LES NOTÍCIES