El Consell de Ministres aprova el reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics

hotelsEl Govern ha aprovat el reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT). El nou reglament pren en consideració una reducció significativa del nombre total de les dades inicials que es requerien, i al mateix temps mantenir les màximes condicions que exigeix l’objectiu principal de la creació del ROAT: la seguretat nacional.

Durant l’any de termini de què disposaven els establiments d’allotjament turístic per adequar els seus sistemes d’enregistrament de clients i de tractament de dades al ROAT, que va finalitzar el 12 d’abril del 2014, es va constatar la dificultat, a la pràctica, d’obtenir totes les dades obligatòries demanades de cada client, una dificultat que es traduïa en un allargament del procediment de registre de cadascun.

Amb la finalitat de flexibilitzar en un futur la gestió de les dades personals obligatòries del ROAT, s’ha  optat per traspassar alguns d’aquests requeriments al reglament que desenvoluparà aquesta Llei. Aquest canvi ha estat validat per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Concretament, a partir d’ara es demanarà, en el cas dels clients majors de 16 anys, data del registre d’entrada i de sortida, nom, cognoms, nacionalitat, data i lloc de naixement, país de domicili o residència habitual i codi postal del domicili (únicament pels clients d’Espanya i França). En el cas dels menors de 16 anys, no es demanarà el lloc de naixement, el país de domicili ni el codi postal

El Govern també ha considerat necessari revisar l’aplicació del ROAT per als refugis de muntanya, ja que no tots els refugis disposen dels recursos tècnics perquè el ROAT es pugui aplicar de manera correcta. En aquest cas es dóna l’opció de disposar d’un llibre de registre en suport paper o digital i enviar les dades amb una freqüència que s’establirà per via reglamentària.

El passat dia 27 de novembre, el Consell General va aprovar la Llei de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998.

El Reglament ha estat contrastat amb les associacions del sector dels allotjaments turístics, mentre que el Govern ha treballat conjuntament amb el Departament de Policia i els departaments d’Estadística, de Sistemes d’Informació i de Turisme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.