El Consell de la Unió Europea adopta el mandat de negociació amb Andorra, Mònaco i San Marino

ue

El Consell de la Unió Europea ha adoptat avui a la reunió del Consell d’Afers Generals la decisió d’autoritzar l’obertura de negociacions sobre un o diversos acords d’associació entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra, el Principat de Mònaco i la República de San Marino. Aquesta important fita respon directament a l’interès manifestat per part d’aquests països per construir unes relacions més estretes amb la UE.

L’acord proporcionarà la participació d’Andorra al mercat únic de la UE i cooperació en altres àmbits polítics. Aquest nivell d’accés als mercats hauria de ser en el seu moment comparable al que gaudeixen els estats membres de l’Espai Econòmic Europeu que no formen part de la UE.

L’acord haurà de permetre una major capacitat de competir per a les empreses i un millor accés dels ciutadans a l’educació i al mercat de treball, entre d’altres. Establirà també un marc de relacions institucionals més coherent i eficient, incloent les disposicions institucionals per garantir l’homogeneïtat i el bon funcionament del mercat interior, al mateix temps que es tindrà en compte la situació particular de cada un dels tres països, en la línia de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea.

S’espera que les negociacions comencin a principis de 2015.

TOTES LES NOTÍCIES