El Consell d’Administració de l’AREB crea el nou banc denominat Vall Banc

El Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va constituir divendres passat, 17 de juliol, el nou banc al qual es transferiran els actius i passius lícits de Banca Privada d’Andorra (BPA), segons el que estableix l’article 17 de la Llei 8/2015, de 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (Llei 8/2015), amb la denominació Vall Banc, S.A.U. (Vall Banc).

Es tracta d’un nou pas per a executar el Pla de Resolució de BPA, aprovat per l’AREB el passat 11 de juny, i el contingut fonamental del qual rau en la segregació del conjunt d’actius i passius de BPA considerats legítims, després de l’estricte procés de revisió de cada client dut a terme per experts independents en matèria de prevenció de blanqueig de diners i finançament del terrorisme i supervisat per les autoritats andorranes. Per a això es continua treballant en aquests procediments de revisió de manera que es pugui procedir el més aviat possible a aquest traspàs que compondran el patrimoni de la nova i límpida entitat de conformitat amb les previsions de la Llei 8/2015.

La creació del nou banc resulta imprescindible per iniciar els tràmits necessaris que permetin l’obertura de comptes amb corresponsals i custodis com a entitat de nova creació, així com per iniciar els procediments necessaris perquè aquesta disposi dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la ulterior transmissió d’actius i passius de clients.

Així mateix el consell de l’AREB ha aprovat la valoració de BPA, seguint els criteris de valoració que es van aprovar en consell el 22 de Maig, tot això de conformitat i per mandat de la Llei 8/2015. Aquest pas era necessari per crear el nou banc amb l’objectiu de procedir a la seva venda abans de finals d’any.

Aquesta valoració s’ha realitzat prenent com a referència les xifres de 31 de maig de 2015 i com preveu la llei s’ha dut a terme sota dos supòsits: el d’entitat en resolució i el d’empresa en liquidació; aquestes valoracions dels actius i passius de BPA s’han dut a terme en base als informes elaborats pels experts independents: PwC, Key Capital Partners i Jones Lang LaSalle.

A l’escenari de resolució els ajustos negatius de valoració s’han estimat en 313M €, el que provoca, un cop consumits els recursos propis de BPA, un desequilibri patrimonial de 103M€, això és una valoració econòmica negativa de 103M€. El principal ajust negatiu prové de la valoració de les entitats participades per BPA, especialment, el derivat de la situació del Grup encapçalat per Banco Madrid, en concurs-liquidació, que s’estima pugui generar unes pèrdues de 181M€ (un 58% de les pèrdues totals), mentre que altres ajustos rellevants provenen de la valoració en escenari de resolució de la cartera de crèdit i de certs actius intangibles.

D’altra banda, els criteris de valoració de BPA en escenari de liquidació han seguit la metodologia estàndard d’aplicació de descomptes a la valoració en funció de la liquiditat de les diferents tipologies d’actius en cas de venda accelerada. El resultat d’aquesta valoració suposa ajustos negatius per import de 584M€ el que genera un desequilibri patrimonial de 374M €, és a dir, un valor liquidatiu negatiu de 374M€.

La comparativa de les dues valoracions reafirma la decisió presa per l’AREB el passat 27 d’abril d’evitar la via de la liquidació judicial de BPA i obrir el procés de resolució administrativa d’aquesta entitat.

Amb l’aprovació d’aquestes valoracions, l’AREB manté les expectatives de no haver d’aplicar cap quitança als dipòsits dels clients de BPA.

L’objectiu últim de les autoritats andorranes consisteix a normalitzar la situació dels clients aptes dins d’un marc d’estabilitat patrimonial que permeti executar correcta i eficaçment el Pla de Resolució de BPA.

El consell d’administració del nou banc ha estat nomenat per l’AREB, accionista únic de Vall Banc, i està compost pels següents membres:

César Goyache, actual membre del Consell d’Administració de l’AREB, va assessorar el Govern espanyol en el disseny de la Sareb, l’anomenat banc dolent, i ha desenvolupat la seva carrera en banca d’inversió tant en BBVA com a Crédit Agricole. Posteriorment va continuar prestant els seus serveis en operacions de reestructuració amb la firma de consultoria nord-americana Álvarez & Marsal, posició des de la que va assessorar al FROB, mentre que en l’últim any va ser president del consell d’administració d’Asentia, antiga filial de la immobiliària Colonial, en representació de la seva signatura, Mainspring.

David Betbesé és actualment administrador solidari de BPA. Betbesé va ser durant anys director de Banca Privada Internacional del Grup Financer Crèdit Andorrà i membre del seu comitè executiu, càrrecs que va deixar el 2014 per iniciar un projecte personal dedicat a l’assessorament financer. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat de Tolosa, MBA per Esade i Analista Financer Europeu Certificat (Cefa).

Lluís Marimón és soci fundador i president del Consell d’Administració de Marimón Advocats. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, especialista en dret mercantil i societari, va ser lletrat del Banc Comercial Transatlàntic i Conseller i Secretari del Consell d’Administració de Banco Madrid fins a la seva venda.

Christian Merle és president i soci director de Merle & Partners, companyia especialitzada en l’assessorament a institucions privades bancàries, gestores de fons, bancs comercials i fons de capital privat, que proporciona assessoria financera estratègica i corporativa. Els seus anys d’experiència en bancs centrals i autoritats bancàries de supervisió a França i els EUA li han dotat d’un alt coneixement del sector bancari i financer a Europa.

Fernando Vázquez de Lapuerta és, des del passat 8 de juliol, administrador solidari de BPA costat de David Betbesé. Compta amb una llarga trajectòria en negocis de banca majorista i gestió de riscos i equips. Llicenciat en Dret i en Direcció i Administració d’Empreses per ICADE amb formació de postgrau a IESE, el nou administrador de BPA ha estat director general de NCG Banc fins a març de 2014, així com director corporatiu en diferents àrees en BBVA entre 1997 i 2010. Vázquez de Lapuerta ha ocupat també recentment el càrrec de conseller en dues companyies cotitzades espanyoles, CLH (2012-2014) i Sacyr (2012-2013).

Text: AREB

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *