El Consell celebrarà una sessió ordinària el 18 d’octubre

En el decurs de la reunió de la Junta de Presidents, celebrada el dia d’avui, s’ha acordat:

– Designar competent a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost per a conèixer del Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

– Celebrar una sessió ordinària del Consell General el dia 18 d’octubre, a les 16h de la tarda, amb l’ordre del dia següent:

1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre les municions de dispersió, adoptat a Dublín el 30 de maig del 2008.

2. Examen i votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000.

3. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu del Tribunal Constitucional i de modificació del pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012.

4. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’adequació del nou local d’atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana i per finançar els treballs de disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs.

5. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República de Polònia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.

6. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra.

7. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra.

8. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra.

9. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra.

10. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra.

11. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001.

(Text: Consell General)

4 comentaris

  1. a palavra certa è vergonha isso è o que fizeram uma vergonha em todos os sentidos se nao fossem portugueses seguro que nao passava isto….

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES