El comú d’Escaldes preveu un marc pressupostari revisable d’uns 31 milions anuals per al període 20-23

Sessió de consell de Comú d'Escaldes-Engordany
Sessió de consell de comú d’Escaldes-Engordany (ATV)

El marc pressupostari d’Escaldes-Engordany per al període 2020-2023 ha aparegut publicat al BOPA i preveu ingressos i despeses per uns 31 milions d’euros anuals. El comú reconeix que, tenint en compte els efectes de la pandèmia, haurà de ser revisat.

En la darrera sessió de consell de comú d’Escaldes-Engordany es va aprovar el marc pressupostari fins al 2023 i ara els detalls han sortit al BOPA. Preveu despeses i ingressos entre 30 i 31 milions i que no s’excedeixi el límit previst a la llei de finances comunals. Durant l’aprovació ja es va recalcar que, segurament, hauria de ser revisat. Segons s’ha assegurat, es busca continuar garantint un ampli ventall de prestacions i serveis i augmentar les polítiques d’ajudes socials a les famílies i empresaris que passen per moments difícils. Pel que fa a les transferències del Govern, aposta perquè el 2021 hi hagi una caiguda d’un 11,4% i una posterior recuperació el 2022 i el 2023.

El comú escaldenc ha informat que aquest document ha estat sotmès a la consideració del Tribunal de Comptes, que ha emès el seu informe favorable quant al compliment dels objectius de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal.

TOTES LES NOTÍCIES