La reactivació econòmica ha provocat un augment de l’activitat en el sector de la construcció, cosa que es percep en  l’increment del transport de terres a l’abocador. Vista la necessitat d’ampliar la partida destinada a condicionar l’abocador de Belixalís, el comú de la Massana ha aprovat un suplement de crèdit de 75.000 euros, finançat amb crèdit disponible a un altre apartat.

Cal remarcar que en el que portem d’any, el comú de la Massana ha concedit un 8% més d’obra major que durant tot l’any anterior. Pel que fa a l’obra civil, que també genera terres per abocar, justament acaben de començar els treballs d’eixamplament de la carretera d’Anyós, en un tram de dos-cents setanta-cinc metres lineals. Es tracta d’uns treballs prioritaris ja que és un tram sense voravia i molt freqüentat tant per vianants com per vehicles. El pressupost és de 391.821 euros i es preveu un termini d’execució de quatre mesos. D’altra banda, ja s’han acabat les obres de la carretera de Sispony, que han consistit en ampliar la via al llarg d’uns 300 metres i donar continuïtat a la vorera des de l’edifici del Quart fins al revolt d’inici de l’eixample. En aquest cas la inversió ha estat de 727.359 euros.

En la mateixa sessió s’han realitzat altres moviments de crèdit per fer front a despeses de manteniment, compra de maquinària i treballs per reparar els danys causats per les pluges torrencials del passat 12 d’agost.

També s’ha facultat al cònsol major per signar un conveni de cessió, pel qual el Govern cedeix al comú un terreny a la zona del Ravell, just en front del Prat del Colat, i és un sobreample en desús des del punt de vista del sistema viari nacional.

D’altra banda, el ple del Consell ha donat el vist-i-plau al text del conveni de servitud entre el comú de la Massana i un privat per conduir aigües pluvials fins a les xarxes comunals. Aquest pas era necessari per poder tirar endavant el projecte d’ampliació de la xarxa al camí de Padern d’Anyós. Finalment, el Consell ha donat llum verda a un pla parcial de desenvolupament d’una unitat d’actuació de sòl urbanitzable al camp del Ravell i s’ha aprovat de forma definitiva l’onzena modificació del POUP.