El comú d’Andorra va pagar complements salarials, baixes i assegurances incomplint la seva normativa

El comú d´Andorra la Vella va atorgar complements salarials a alguns treballadors i va finançar les baixes i complements d´assegurança mèdica a d´altres. Malgrat que això anava en contra de l’Ordinació de la funció pública del comú. Així ho constata l´informe del Tribunal de Comptes de l´exercici 2014. Per aquests conceptes es van pagar més de 235.000 euros. També es detecten algunes mancances a la societat TURECAV.

El Tribunal de Comptes posa de manifest que el 2014 el comú de la capital va atorgar complements salarials a treballadors de l’entitat que havien estat reubicats a llocs de treball, als quals segons la graella salarial els corresponia una retribució menor, amb la finalitat de mantenir-los el nivell retributiu. Una pràctica contrària a l´Ordinació de la funció pública del comú.

També va complementar el 100% del salari d’aquells treballadors de baixa per incapacitat laboral per accident o malaltia laboral, sense que el treballador financés una part d’aquesta cobertura. Al mateix temps l’entitat comunal també finançava en la seva integritat, sense aportació per part dels treballadors coberts, l’assegurança mèdica complementària.

Per altra banda, un grup de 15 treballadors que van entrar amb anterioritat a l´abril del 1990 reben el 100% del salari en cas de baixa, independentment de quin sigui el motiu, sense cap finançament per part del treballador. Pràctiques, també contràries a l´ordinació de la funció pública. Tot plegat va comportar una despesa al comú de 235.500 euros.

A més, no es va reflectir al pressupost les despeses i les subvencions rebudes arran del programa del Govern per contractar personal temporal en atur.

Pel que fa a la societat TURECAV, el Tribunal constata que no es detalla correctament la naturalesa real de les despeses. A més, en les actes del consell d´administració no es mencionen els imports aportats pel comú ni s´inclou cap referència al grau de compliment amb l´impost de societats. D´altra banda, l´IGI es va declarar semestralment, quan s´havia de fer trimestralment.

Malgrat tot, l´informe conclou que Andorra la Vella complia amb el control dels fons públics i reflectia fidelment la seva situació financera.

1 comentari

  1. CONOSCO ALGUNA QUE OTRA ASISTENTA SOCIAL QUE DEVE HABER COBRADO DICHAS PRIMAS HA POR CIERTO COMO SE DA DE ALTA AL COMU SIN FIRMAS DE LA PERSONA INTERESADA ……

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.