El Col·legi d’Advocats manifesta que la Batllia “pateix un greu col·lapse a totes les seccions”

Nova seu de la Justícia
Nova seu de la Justícia (ATV)

La Junta de Govern del Col·legi d’Advocats manifesta en un comunicat de premsa que, “actualment, la Batllia  pateix un greu col·lapse a totes les Seccions i no únicament a l’especialitzada o les penals“. D’aquesta manera vol donar resposta a les informacions aparegudes recentment que “pretenen minimitzar la situació de la Batllia”.

Aquesta “alarmant situació està creant un greu perjudici als justiciables, que veuen els seus drets vulnerats i, en particular, el dret a la jurisdicció i el dret a un judici de durada raonable i, a la vegada, està provocant una gran desafecció dels ciutadans en un dels pilars fonamentals de la nostra societat com és l’Administració de Justícia”, denuncia el comunicat del Col·legi d’Advocats.

En aquest sentit, la Junta considera que aquesta problemàtica encara s’agreujarà més si entra en vigor la Llei de procediment civil, tal com està previst a principis de l’any vinent, ja que entén que la Batllia no disposa dels mitjans humans, ni tècnics, necessaris per assumir la reforma en el seu funcionament que la Llei comporta; “i això sense comptar amb la necessària esmena a les deficiències que també presenta el text legal”. Per aquests mateixos motius demanen de “no impulsar la Llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia, tal com igualment s’ha previst”.

Per tot plegat, la Junta de Govern del Col·legi demana: en primer lloc, que s’adoptin mesures urgents que permetin resoldre la situació actual de la Batllia d’Andorra i, en segon lloc, que s’ajorni l’entrada en vigor i el desplegament de la Llei de procediment civil, i que es paralitzi el projecte de llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia, mentre no es constati una millora substancial en el funcionament de la Institució i dels seus serveis i no quedin garantits els drets que integren el dret a la jurisdicció contingut a l’article 10 de la Constitució.

Amb la voluntat de garantir el millor servei, la Junta proposa promoure una taula de treball que possibiliti cercar solucions que permetin capgirar l’actual conjuntura i adoptar mesures d’aplicació immediata o a molt curt termini en la que hi prenguin part “totes les institucions de l’Estat i els principals actors implicats”.

TOTES LES NOTÍCIES