SFG

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de Codi de procediment civil, presentat pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Aquest text suposarà una major garantia per a tots els intervinents en el sistema de justícia i a més permetrà un estalvi de temps i econòmic gràcies als nous mecanismes que s’estableixen.

Actualment, en matèria processal civil, Andorra només disposa d’una regulació fragmentada i no adaptada a les necessitats actuals. La regulació d’aquesta matèria, però, és imprescindible per garantir als ciutadans el dret a accedir a la jurisdicció i a obtenir-ne una decisió fonamentada en dret, i el dret a un procés degut. Per aquest motiu, l’any 2012 es va començar a treballar en l’elaboració del Codi de Procediment Civil que s’ha presentat aquest dimecres.

Per elaborar el text es va crear una comissió on han intervingut experts en dret processal civil, representants dels batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials, procuradors, saigs i consellers generals.

En la redacció del projecte de llei s’ha tingut en compte el criteri científic i tècnic, i alhora s’ha respectat la tradició jurídica andorrana. S’ha buscat que sigui una regulació senzilla i ordenada per facilitar-ne l’ús, i alhora s’ha introduït l’ús de les noves tecnologies pel que fa a les comunicacions i a la documentació de les actuacions.

La norma és una regulació extensa per abastar tots els àmbits i compta amb 439 articles, 4 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 29 disposicions finals. Així, preveu dos grans classes de procediments: l’abreujat i l’ordinari; i sis procediments especials diferents. Igualment, es regulen els diferents recursos que es poden dur a terme, el judici de revisió, les costes processals, l’assegurament de les sentències definitives de condemna, l’execució forçosa de les resolucions judicials i la jurisdicció voluntària.

Els procediments civils, d’acord amb la nova llei, passen de tramitar-se de forma escrita a majoritàriament oral. Això facilitarà la concentració d’actes processals, la presencia directa dels batlles en la pràctica de les proves i per tant millorarà la resolució adequada de les controvèrsies.

El text vol respondre a les necessitats actuals, oferint procediments respectuosos amb els drets fonamentals i alhora àgils i senzills, i prescindint de formalitats o tràmits innecessaris que puguin dificultar els procediments. Així, vol ser un vehicle que permeti resoldre les demandes dels ciutadans en un termini de temps raonable, però garantint als tribunals les eines per dictar sentències fonamentades.

Amb aquesta finalitat, el text introdueix nombroses novetats que suposaran un estalvi de temps o de diners. Per exemple, es deleguen als notaris competències en matèria de jurisdicció voluntària, que permetran alliberar la Justícia, i s’estableixen els terminis concrets per fer al·legacions i per resoldre els processos i les peticions que es formulin, per garantir que es respectin els terminis.

A més, s’estableix que els requeriments documentals del tribunal seran gratuïts en tots els casos; que els advocats o procuradors puguin fer actes processals de comunicació, i que es puguin fer també per correu electrònic. Es regulen per primera vegada les diligències preliminars per evitar que s’iniciïn procediments judicials innecessaris.

Pel que fa al procediment ordinari es preveu el nou tràmit de l’audiència prèvia, que permetrà depurar el procés dels defectes processals i evitar així tramitar tot el procés per acabar amb una sentència desestimatòria. També s’estableix que la incompareixença de les parts al judici oral pugui suposar declarar el procés vist per a sentència. A més, s’incrementa el llindar del procediment ordinari de 12.000 a 20.000 euros, raó per la qual un nombre més important de processos es tramitaran pel procediment abreujat.

Amb la finalitat d’evitar que s’impugnin actes d’execució únicament amb finalitats dilatòries, el Codi de Procediment Civil també estableix la necessitat d’aportar una garantia en determinats casos.

D’altra banda, la nova regulació del procediment d’arrendaments avança el moment a partir del qual el propietari pot demanar el retorn provisional de la possessió d’una finca arrendada, per reduir el termini d’espera.

A més, els autes d’execució podran incloure venciments futurs dels terminis de la mateixa obligació que s’hagi valorat, per no haver d’iniciar nous procediments per a futurs venciments d’una mateixa obligació.

Finalment, gràcies al nou text es poden imposar multes coercitives en determinats supòsits taxats, i s’actualitzen les taxes judicials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada