El Club Pirinenc celebra la junta ordinària dilluns vinent

club-pirinencEl Club Pirinenc celebra la Junta General Ordinària de Socis. Aquesta tindrà lloc al Casal de l’esport (Pavelló del MIG) , el dilluns 19 de maig. La primera convocatòria serà a les 19:45 hores i la segona a les 20:00. l’ordre del dia de la junta de socis és el següent:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta general del 2013
– Actualització del canvis de membres de la junta del CPA, sortints i entrants
– Memòria econòmica i resultats de l’any 2013.
– Revisió de les activitats d’excursionisme, alpinisme, vies ferrades, cursets i curses realitzades durant l’any 2013.
– Presentació de les activitats que es realitzaran durant l’any 2014.
– Presentació de noves candidatures de la junta
– Elecció o renovació, si s’escau, de la nova junta
– Precs i preguntes