El Cirque du Soleil es posposa fins a l’estiu del 2021

cirque du soleil
El Cirque du Soleil no vindrà fins a l’estiu del 2021

Andorra Turisme replanteja completament l’estratègia turística de cara a la campanya prevista per a aquest estiu, a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 que està afectant a tot el món i en especial, als països als quals s’adrecen les accions de comunicació. La situació actual també ha tingut com a conseqüència que l’espectacle del Cirque du Soleil d’aquest estiu es posposi pel 2021.

La companyia canadenca ha manifestat que amb les condicions actuals no compta amb els recursos humans necessaris per oferir un espectacle amb garanties.

Segons Andorra Turisme, i vista la complexitat d’aquest tipus d’espectacles “és impossible, en la situació d’aturada actual i tenint en compte els terminis d’execució d’aquest projecte, garantir els assajos dels artistes, tant pel que fa a qualitat com a la seguretat dels mateixos. A més, tampoc es disposa de temps suficient per realitzar tots els ajustos escènics: vestuaris, enregistraments i adaptacions musicals, proves de llum i creació de decorats”.

A hores d’ara, la voluntat tant d’Andorra Turisme com del Cirque du Soleil és “focalitzar els esforços en l’edició de l’any que ve, tot aprofitant la feina realitzada fins ara, amb l’objectiu d’enllestir-la i avançar les dates de comunicació de l’espectacle a partir de la propera temporada d’hivern. Per tant, el principi d’acord amb el Cirque du Soleil seria reconduir el contracte i així, disposar de dos espectacles els anys 2021 i 2022”.

D’altra banda, Andorra Turisme ha pres diferents decisions per adaptar-se de manera pro-activa a les campanyes de promoció de l’estiu basades en quatre punts fonamentals:

1.-Dates de comunicació: s’ha decidit posposar les dates de comunicació al 15 de maig i sempre supeditat a com evolucioni la situació d’alerta sanitària tant a Andorra com als mercats objectes de campanya.

2.-Mercats de campanya: s’ha acordat centrar els esforços en els mercats de proximitat exclusivament, és a dir, Espanya i França, ja que s’entén que seran aquests dos mercats els més permeables a la comunicació i també, es considera que els esforços seran més rendibles. Per aquesta campanya d’estiu, i de forma temporal, es deixarà de comunicar al Regne Unit, Alemanya i Itàlia, entre d´altres països.

3.- Missatge de campanya: s’està treballant en un nou missatge de comunicació adaptat a la situació actual i que tindrà com a objectiu captar l’interès del possible visitant d’una manera clara, empàtica i sempre amb un to positiu.

4.- Planificació de mitjans: Andorra Turisme conjuntament amb les agències de mitjans amb les quals es treballa estan realitzant una adaptació dels suports de comunicació per ser més eficients d’acord amb els canvis de consum que puguin experimentar els clients.

Finalment es mostra la “voluntat de continuar sumant esforços de forma paral·lela, i tenint en compte que aquest estiu serà complicat i incert en quant a previsions d’afluència turística al país, ens emplacem al 15 de maig, si la situació està ja normalitzada, per definir possibles accions de dinamització que ajudin a complementar l’oferta d’estiu.

Andorra Turisme està seguint de ben a prop com evoluciona aquesta pandèmia per tal d’adaptar-se a un panorama difícil de preveure i replantejar, si cal novament, la línia estratègica a seguir”.