El “circ” de Naturlàndia, creixen els nans

Ajuntament de Sant Julià de Lòria (Andorra).

Naturlandia. Eco-park temàtic dels Pirineus. Proposta de redefinició integral de Naturlandia. Eco-Park lúdic i natural ubicat al Comú de Sant Julià de Lòria (Andorra 2012/2013).

Això és un copiar-enganxar de la web de l’empresa designada a “dit”, que ara mateix du les “suposades” rendes de Naturlàndia (amb accent), on “enardeixen” de les seves darreres feines (cosa que, em sembla molt bé).

I aquesta feina figura en la seva capçalera com si es tractés d’una “bona” feina.

I potser si que ho és, doncs ve a dir exactament el mateix, encara que amb altres paraules, que varen explicar els auditors “acomiadats”. O sigui, per dir la veritat.

Tot això em fa pensar que no serveixen de gaire els amiguismes, per a fer correctament una feina encomanada i pagada.

Tornant al “redactat” en qüestió: la paraula redefinició no apareix al diccionari de la llengua catalana, però dóna a entendre que significa definir de nou.

La paraula integral sí que apareix al mateix diccionari, amb el següent significat : “que comprèn tots els elements que pot tenir per a ésser complert”, “que entra en la composició d’un tot”.

Resumint : el que venen a dir és que s’ha de fer amb Naturlàndia un canvi total.

Curiós…

Amb amiguismes o sense, els “consultors” venen a dir el mateix: Naturlàndia no funciona ni funcionarà mai, no ofereix bones perspectives, no genera confiança, no tirarà mai endavant, és un desastre econòmic, s’ha de canviar tot, és un fracàs… Poden posar-hi el concepte que vulguin… Encara que, sempre serà negatiu. Sempre i quan vostès no “visquin” o depenguin de la “padrina” laurediana, que al final resulta que som tots els residents a la parròquia.

El que més em dol de tot plegat és que quan el fracàs de Naturlàndia “peti” definitivament, amb rescat governamental o sense, tothom es rentarà les mans.

I el que més em sorprèn és que els accionistes callin i atorguin. Perquè, pel que fa a rendibilitat de les seves accions, no n’obtindran mai.

Mentrestant, Unió Laurediana, o els membres de la mateixa continuen queixant-se en privat i callant en públic. I els dos cònsols, continuen col·locant amics, parents i coneguts.