El Cicle de Perfeccionament Professional 2014 ha tingut 277 participants

uda

277 persones, de les quals 75 estudiants, han seguit enguany algun dels catorze seminaris que s’han impartit a la Universitat d’Andorra (UdA) en el marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2014, un programa finançat en un 27% per una entitat bancària.

Les classes s’han impartit a la mateixa Universitat d’abril a desembre de 2014, totalitzant 113 hores de formació dedicades a nou temàtiques diferents:

 Lideratge transformacional                                      

La creativitat a l’aula                                                                

Com aprofitar el valor afegit de les TIC per a millorar els aprenentatges i el rendiment acadèmic dels estudiants?                                                       

Què vull dir quan no dic res? Claus per entendre la comunicació no verbal

Tècniques de negociació i resolució de conflictes               

Treball cooperatiu                                                                     

Avaluar per aprendre                                                                               

Com fer la teva pròpia investigació de mercats aplicada. El que has de conèixer del mercat turístic

IRPF (sis edicions)                                                       

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements que li són propis entre la societat andorrana en general.

En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les formacions i obert als professionals del país. Mitjançant el CPP es pretén oferir als alumnes que finalitzen els estudis i als professionals formació altament especialitzada en els seus àmbits.

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració d’una entitat bancària que, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Andorra des de l’any 2004, a través del qual contribueix a facilitar l’accés a la formació.