El cabal dels rius disminuirà al voltant d’un 7% de cara el 2050

El Riu Valira al seu pas per l'Estació Nacional d'Autobusos
El Riu Valira al seu pas per l’Estació Nacional d’Autobusos. Foto: Fòrum.ad

Les previsions apunten una disminució del cabal dels rius el 2050 i un canvi en el repartiment dels recursos hídrics al llarg de l’any. És una de les conclusions de PIRAGUA, un projecte transfronterer encarregat d’avaluar la caracterització del cicle hidrològic al Pirineu. L’estudi inclou escenaris per adaptar el consum hídric, que podria augmentar un 68% en menys de trenta anys.

El canvi climàtic afecta directament els recursos hídrics. Un impacte que es notarà en el cabal dels rius, que podria disminuir al voltant d’un 7% el 2050.

És una estimació que fa Andorra Recerca+Innovació tenint en compte dades recollides per l’estació mesuradora de Borda Sabaté. Es percebrà en la reducció del volum d’aigua, però també en un repartiment diferent al llarg de l’any.

Segons l’investigador Oriol Travesset, el canvi previst en l’hidrograma,  sembla que es caracteritzarà per aquest “augment de cabal a l’hivern” per l’avançament del desgel “i una reducció a la primavera i l’estiu”. Cal tenir en compte que la disminució de recursos a l’estiu dificultarà la producció hidroelèctrica.

No es preveu que la reducció de recurs condicioni la disponibilitat d’aigua a curt termini, però si es mantenen les tendències podria comprometre-la a llarg termini.

Les pitjors previsions apunten que en menys de 30 anys el consum d’aigua podria augmentar un 68% pel creixement de la població i l’expansió del sector hoteler. Precisament, el potencial més gros de reducció d’ús d’aigua es concentra al sector domèstic i turístic, tot i que les estacions d’esquí són d’especial interès.

La investigadora Marta Domènech apunta a “tenir sistematitzades les alçades de la neu de tal manera que, quan baixi per sota dels 30 o 35 centímetres, hi hagi un avís perquè es pugui repartir”. Addueix que “el repartiment de la neu pot estalviar entre un 10 i un 15% la producció de neu artificial”.

A mitjà termini l’impacte es produirà en les funcions ecosistèmiques dels rius. Una de les estratègies per a l’adaptació al canvi climàtic implica trobar un equilibri en la conservació dels ecosistemes aquàtics i la transició energètica.

Andorra Recerca+Innovació veu en aquest context una oportunitat per dissenyar el pla hidrològic nacional que permeti anticipar les accions per capgirar la situació.

TOTES LES NOTÍCIES