El brot de listeriosi detectat a diversos països de la UE no ha afectat de moment a Andorra

El Ministeri de Salut ha estat informat, a través de la xarxa Internacional d’autoritats d’innocuïtat dels aliments (INFOSAN), de la FAO-OMS de l’existència d’un brot multinacional de listeriosi, relacionat amb productes vegetals congelats, que està afectant diversos països de la Unió Europea, així com a altres països extracomunitaris. Les autoritats sanitàries europees, no han notificat que hi hagi productes afectats que hagin estat destinats a centres de distribució o centres comercials d’Andorra. El Ministeri de Salut, com a mesura de precaució, alerta d’aquest brot atesa la gran varietat de productes i marques comercials afectades, així com també el fet que la ciutadania els hagi pogut adquirir en altres indrets, i la possibilitat que aquests productes afectats estiguin presents en algunes llars andorranes.

Es tracta d’un brot de Listeria monocytogenes que, segons ha informat l’Agència Europea de la Seguretat Alimentària (EFSA), es va detectar després d’haver-se diagnosticat diversos casos de persones afectades en diferents països de la UE. En concret inicialment es van poder correlacionar diferents casos de persones afectades de listeriosi a Àustria, Dinamarca, Finlàndia i el Regne Unit.

L’origen del brot, s’ha associat al consum de blat de moro congelat produït en una planta de vegetals congelats de l’empresa Greenyard, situada a Hongria. Però s’estima que es podrien haver contaminant altres aliments tractats en aquesta planta, entre el 13 d’agost del 2016 i el 20 de juny del 2018.

Els productes d’aquesta fàbrica de congelats es comercialitzaven arreu de la Unió Europea i són també exportats fora del territori comunitari, destinant-se a altres centres productors d’aliments congelats, fet aquest que ha contribuït que hi hagi un risc de contaminació d’una gran diversitat d’aliments congelats de marques comercials diverses, així com marques blanques de grans superfícies comercials presents arreu del territori comunitari i extracomunitari.

La xarxa d’alertes RASFF de la Unió Europea, no ha notificat que la distribució dels productes afectats hagi arribat a Andorra. De tota manera, des de Salut, atenent les conseqüències que pot comportar una infecció per aquest bacteri, ja s’ha notificat a tots els centres mèdics nacionals de l’existència d’aquest brot a la Unió Europea, a fi que si es sospités d’algun possible cas d’afectació, es pugui procedir convenientment.

El Ministeri està en permanent contacte amb aquestes xarxes d’alerta sanitària internacional, seguint de prop l’evolució d’aquest brot de listeriosi, a fi d’emprendre aquelles mesures complementàries que donat el cas es puguin estimar necessàries.

Que és la listeriosi?

La listeriosi és una malaltia rara que pot cursar de forma greu causada quan es pateix una infecció deguda a la Listeria monocytogenes, un bacteri molt resistent al medi exterior habitualment present al sòl, l’aigua, els vegetals i en un gran nombre de reservoris animals, des dels quals es pot transmetre a l’home. La seva temperatura òptima de creixement se situa entre els 30 i els 37 ºC, tot i que és sensible a la calor i es destrueix quan se sotmet a tractaments tèrmics elevats.

En canvi, aquest microorganisme, contràriament a la majoria dels bacteris, es pot continuar desenvolupant a baixes, i fins i tot molt baixes temperatures, fet que facilita la seva presència en els entorns domèstics a l’interior de frigorífics i congeladors.

La contaminació humana es produeix bàsicament per via alimentària i sovint s’associa al consum de productes d’origen animal que no s’han sotmès a tractaments tèrmics (productes lactis a base de llet crua i productes de la xarcuteria principalment), vegetals crus i productes de la pesca.

Tot i ser poc freqüents, existeixen altres vies de transmissió de la malaltia, com ara la contaminació del fetus durant l’embaràs o bé del nounat en el moment del part.

Després d’un període d’incubació que pot oscil·lar entre uns quants dies i vàries setmanes o fins i tot mesos (de mitjana entre els 10 i els 28 dies en funció de les formes clíniques), la malaltia es manifesta amb diversos símptomes com poden ser febre moderada, acompanyada de mal de cap i en algunes ocasions de trastorns digestius (nàusees, diarrea i vòmits). En alguns casos es poden produir complicacions neurològiques (meningitis, encefalitis) que poden cursar de forma greu, arribant fins i tot a comprometre el pronòstic vital de la persona infectada.

També existeix la figura del portador asimptomàtic (persones infectades que no presenten símptomes). En el cas particular de les dones embarassades es pot transmetre el bacteri al fetus podent-se desencadenar conseqüències greus, com ara l’avortament, un part prematur o altres.

Com es pot prevenir la infecció?

Tot i que es tracta d’una malaltia greu, aquesta es pot prevenir fàcilment si es respecten i s’apliquen un seguit de regles bàsiques d’higiene personal, en particular el rentat de les mans en el moment en que es volen preparar els aliments, així com mantenir en bon estat de neteja els estris, utensilis i equipaments emprats durant la preparació i conservació dels aliments.

També és important procedir a netejar acuradament els aliments, en particular aquells que es puguin consumir crus (fruita, verdura, productes de la pesca, etc.) i sotmetre els aliments d’origen animal o els vegetals que es consumeixen cuinats a tractaments tèrmics que assegurin la destrucció del bacteri (per exemple cuinar les verdures durant almenys 30 minuts a com a mínim 60ºC).

En termes generals, es recomana que les dones embarassades i les persones que puguin se vulnerables a contraure una infecció (persones immunodeprimides) evitin el consum de productes de xarcuteria, així com també el de productes de la pesca que es consumeixen crus i el consum d’aquells productes lactis que estiguin elaborats a base de llet crua (llet que no s’ha sotmès prèviament a un tractament tèrmic de pasteurització).