El BOPA publica dimecres el resultat de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals

Aquest dimecres es farà públic al BOPA el resultat de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals i els ajuts del 2012, després de l’aprovació per part del Govern de la proposta de la Comissió tècnica per a la concessió de les subvencions culturals. La Comissió ha avaluat les 60 sol·licituds segons els criteris previstos a les bases de la convocatòria d’enguany.

D’acord amb les modalitats establertes, s’han presentat les sol·licituds següents:

– 11 per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

– 10 per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.

– 16 per a la concessió de subvencions per a activitats literàries i projectes editorials.

– 23 per a la concessió de subvencions per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.

En el procés d’avaluació, s’han desestimat les sol·licituds que no han assolit una puntuació mínima de 7 punts, perquè no han acreditat la viabilitat econòmica o cultural del projecte, perquè són demandes de finançament per a activitats no culturals, perquè no s’inclouen dins el 2012, o perquè provenen d’altres organismes públics. Posteriorment, la Comissió ha treballat en l’avaluació dels 47 projectes que sí que s’adaptaven als criteris previstos a les bases per a cada modalitat. El resultat de l’avaluació de cada projecte pot oscil·lar entre els 7 i els 12 punts.

Un cop finalitzat el procés i per dur a terme el repartiment dels prop de 100.000 euros de què es disposa per a les subvencions d’una forma equitativa, s’ha treballat en una fórmula que permet establir una ponderació dels projectes a partir de la puntuació obtinguda i la quantia que es demana per a cada projecte amb l’objectiu d’establir un mateix percentatge de distribució per a cada projecte subvencionable segons la nota obtinguda en el procés d’avaluació. D’aquesta manera, per exemple, per a dos projectes amb unes necessitats pressupostàries diferents que hagin obtingut 11 punts, la fórmula els estableix un percentatge igual de retribució que s’aplica a la quantia que es demana per a cada projecte concret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *