El 80% de les instal·lacions d’hidrocarburs compleixen la normativa

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, modificar el Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d’hidrocarburs. L’objectiu d’aquest nou reglament és millorar la seguretat i alhora facilitar l’adaptació de les instal·lacions existents. L’any 2016 el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va iniciar una campanya d’inspeccions per verificar que els dipòsits d’hidrocarburs s’adaptessin a la normativa, per tal d’evitar vessaments. En aquell moment es va detectar que només el 30% de les instal·lacions complien amb la normativa, però durant aquests dos anys s’ha incrementat el percentatge d’instal·lacions regulades fins al 80%. Pel que fa al 20% restant, el ministre Jordi Cinca ha indicat que “no vol dir que no estiguin bé o que presentin algunes irregularitats”.

Durant les inspeccions, però, s’han detectat algunes dificultats per regularitzar determinades instal·lacions, i és en aquest sentit que s’ha volgut adaptar el reglament tenint en compte també les aportacions dels professionals del sector. Així, una de les novetats del reglament és la flexibilització d’alguns requisits legals per adaptar les instal·lacions existents i els dipòsits de plàstic. A més, es fan alguns canvis per prevenir fuites i vessaments en instal·lacions que no compleixen la normativa, mentre s’estan regularitzant, com per exemple un procediment de càrrega excepcional. Per a les instal·lacions existents també es regulen altres mesures per incrementar la seguretat, com mesurar la quantitat d’hidrocarbur que cap en el dipòsit per poder detectar una possible fuita, fer les càrregues amb pistoles que estiguin equipades amb sistema de parada automàtica, o omplir les instal·lacions provisionals només amb el volum necessari.

En la mateixa línia, el text regula també el carnet professional, que ha de contribuir a millorar la qualitat i garantir la seguretat de les instal·lacions. Aquest carnet serà obligatori per a tots els professionals que intervinguin en la instal·lació, modificació, reparació o manteniment de dipòsits d’hidrocarburs, i per obtenir-lo caldrà complir uns requisits acadèmics i superar un examen. Finalment, es destaca que per tal d’ajudar els ciutadans en la renovació dels dipòsits, el Pla Renova preveu subvencions directes del 15% per a la substitució dels dipòsits i préstecs preferents de fins al 100% de l’import.

Nova base del COEX

D’altra banda, el consell de ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs per a la licitació dels treballs de construcció de la fase 2 de la nova base del COEX, que s’està construint sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a la parròquia d’Encamp. Aquesta fase contempla la construcció de la resta de l’estructura i els acabats de la totalitat de l’edificació.