El 74% dels pares canviaria d’empresa si tingués jornada flexible

La implicació per part dels homes en la cura dels seus fills és una realitat de la nostra societat actual. No obstant això, avui dia la major part de la càrrega recau en les dones, per la qual cosa encara es fan necessàries normes que ajudin el sector masculí a conciliar la vida familiar i laboral. Mesures com el Reial decret llei aprovat per part del Govern amb la finalitat de regular les hores extra dels empleats, pretenen fomentar al seu torn un millor equilibri entre la vida personal i laboral i afavorir que els pares puguin passar més temps amb els seus fills.

Els pares espanyols valoren cada vegada més estar al costat de les seves famílies, tant és així que el 74% d’ells canviaria d’empresa si la nova companyia li oferís polítiques d’espais de treball flexible, una dada revelada en una recerca realitzada per Regus, proveïdor d’espais de treball. El treball flexible és una necessitat i una prioritat per als pares treballadors, mostra d’això és que el 96% dels progenitors opina que treballaria en una companyia que oferís entre les seves condicions aquesta política.

Anar a recollir als seus fills al col·legi, acompanyar-los a les seves activitats extraescolars o ajudar-los amb els deures són tasques que podrien fer-se realitat si apostem per aquesta modalitat. Una opció per la qual es decanta el 81% dels enquestats que creu que el major benefici que poden obtenir és un millor equilibri entre el treball i la vida personal. En aquest sentit, els pares exigiran cada vegada més aquesta opció per a poder passar més temps amb la família. De fet, el 85% dels treballadors prefereix la flexibilitat enfront d’altres beneficis.

L’anomenada “càrrega mental”, per la qual les mares duen a terme l’organització i gestió de gran part de les tasques familiars, és una de les síndromes per les quals les parelles i unitats familiars estan prenent més consciència. D’aquesta manera, tant pares com mares exigeixen una major flexibilitat per a poder balancejar aquestes responsabilitats. Per a això és necessari també un canvi en la cultura de treball, però no totes les empreses estan adoptant aquest concepte. Concretament, el 60% dels consultats afirma que el canvi de la cultura de l’organització és l’obstacle principal per a aplicar aquesta normativa.

Per a Philippe Jiménez, Country Manager de Regus a Espanya: “La conciliació laboral ha de ser un propòsit per a les empreses i el treball flexible el mitjà per a aconseguir-lo. Des de IWG som conscients que el ritme de treball dificulta l’equilibri entre la vida personal i el treball. Els espais flexibles són una solució perquè els pares disminueixin el temps de desplaçament al treball i puguin atendre amb més facilitat els seus compromisos personals”.