El 6,4% de la població es desplaça un cop al mes a França, mentre que a Espanya hi va el 61,2%

La població andorrana té més relació amb el país veí del sud, Espanya, que amb el del nord, França, i això es detecta, entre molts altres factors, en la freqüència de desplaçaments a un país i l’altre. Segons se’n desprèn dels resultats de l’Observatori del Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, el 6,4% de la població visita França un cop al mes, mentre que a Espanya s’hi desplacen un cop al mes el 61,2% dels ciutadans enquestats. L’estudi s’ha basat en les relacions transfrontereres amb França, i detecta que els principals motius pels que els ciutadans d’Andorra visiten el país francòfon són les compres, les activitats culturals o esportives, i les raons mèdiques o la feina.

L’Observatori del Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans ha analitzat les relacions transfrontereres amb França. Arrel de les 754 enquestes realitzades ha detectat que el percentatge de població que es desplaça habitualment a Espanya és molt superior al que visita França. De fet, el 61,2% de la població afirma que visita Espanya un cop al mes, mentre que a França aquest percentatge es redueix fins al 6,4%. De fet, el 48,7% de la població no ha anat a França durant el darrer any, mentre que el 4,1% no ha anat a Espanya.

Els enquestats, a més, valoren que l’accés per carretera i les condicions d’accessibilitat al país veí del sud són millors que al del nord. El 56,1% considera que l’accés a Espanya és bo o molt bo, i el 32,7% considera que el de França és bo o molt bo.

Pel que fa als motius pels que els ciutadans d’Andorra visiten França, el 13% dels enquestats diu que de tant en tant va a França a comprar, el 6% manifesta que ha assistit a alguna activitat cultural, i el 6,6% diu que ha fet alguna activitat esportiva. Els altres motius són mèdics, amb el 32,3%, per feina, amb el 24,6%, o oci, amb el 15,3%.

1 comentari

  1. I no podien haver mirat abans aquesta estadística i fer primer els túnels a Sant Julià que al port o de la Massana a Encamp?

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES