El 44% de les llars no podrien fer front a una despesa imprevista de 700 euros

Gairebé la meitat dels andorrans responen que “la seva llar no podria fer front a una despesa imprevista de 700 euros amb els seus propis recursos”, segons l’enquesta de l’Observatori del segon semestre del 2016, presentada aquest dimarts pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans. El principal problema del Principat, segons els resultats de les 760 persones enquestades, continua sent, tot i la tendència a la baixa dels darrers dos anys, el derivat de les polítiques socials, prestacions i pensions. “Dues terceres parts dels que assenyalen aquest com el principal problema esmenten la por per les pensions i pel funcionament de la CASS”, ha assenyalat el director del CRES, Joan Micó.

La preocupació per la CASS i pel futur de les pensions és el principal problema del país que identifica l’enquesta de l’Observatori del segon semestre del 2016, presentada aquest dimarts pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans. “Dues terceres parts dels que assenyalen aquest com el principal problema esmenten la por per les pensions i pel funcionament de la CASS”, ha assenyalat el director del CRES, Joan Micó. El dirigent també ha esmentat que el 44% dels andorrans asseguren que “la seva llar no podria fer front a una despesa imprevista de 700 euros amb els seus propis recursos”.

Preguntats per si “la seva llar té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 700 euros”, el 44%, la majoria dels quals desocupats, dones i treballadors amb feines no qualificades, responen que no podrien fer front a aquesta situació. Si en comptes de 700 euros se’ls pregunta per un imprevist de 400 euros, el percentatge baixa fins al 28%, la mateixa xifra de fa un any i bastant inferior al 36,4% del 2012. D’aquest percentatge, el 56% prové de persones amb estudis primaris, el 42% de treballadors no qualificats i el 62% d’aturats.

L’apartat “equipament i situació econòmica a la llar” també inclou que el 34% dels enquestats no es pot pagar una setmana de vacances a l’any fora de casa, sense comptar l’habitatge de familiars o amics. Les variables sociodemogràfiques d’aquestes respostes corresponen gairebé sempre als mateixos col·lectius: desocupats, persones amb estudis primaris o treballs no qualificats i les dones.

L’enquesta del CRES mostra un canvi de tendència, començat el 2014, en les preocupacions dels andorrans. Si abans de la crisi, entre el 2007 i el 2014, el principal problema del país eren les dificultats per trobar feina i l’habitatge car, ara, aquestes dues preocupacions s’han reduït i han deixat pas a les prestacions i el trànsit, que són els dos principals problemes del Principat que perceben els ciutadans.

Agrupats per àrees temàtiques, el principal problema assenyalat són les “polítiques socials, prestacions i sanitat”, per a un 25% dels enquestats. La segona preocupació és el “funcionament de les administracions”, per a un 18,4%, seguit del “trànsit”, per a un 14,5% i el “preu de l’habitatge, salaris i nivell de vida car”, per a un 14,5%. La “manca de feina i atur”, que passa a la vuitena posició, és el principal problema per a un 8% dels enquestats.

Bona qualitat del medi ambient
L’enquesta mostra una tendència a l’alça continuada durant la darrera dècada pel que fa a la qualificació de la qualitat del medi ambient. Gairebé un 80% de les respostes la considera “bona o molt bona”, un 18%, “regular” i un 1,8%, “dolenta o molt dolenta”. D’aquest apartat, els pitjors resultats són per a la qualitat del medi ambient relacionada amb el “soroll”, un 57% la considera “bona o molt bona” i un 33,4% “regular”.

El 75% fa servir bosses reutilitzables
Preguntats per si “la persona que compra habitualment per a la seva llar fa servir bosses reutilitzables per anar a comprar o si adquireix bosses d’un sol ús”, el 75%, tres de cada quatre, assegura que usa “sempre o gairebé sempre” les bosses reutilitzables. Només un 14% en fa servir dels dos tipus i el 10% sempre fa servir les d’un sol ús. “Quan ens truquen tendim a dir que fem les coses bé”, ha puntualitzat Micó, qui ha destacat que són “els joves” els que diuen que menys fan servir les bosses reutilitzables.

L’enquesta també pregunta “si habitualment a la seva llar vostè beu aigua envasada/embotellada o aigua de l’aixeta”. El 37% diu que només beu la de l’aixeta; el 52%, l’envasada; el 10%, les dues, i hi ha tres persones que, tot i no ser preguntades per aquesta especificació, responen que “només beuen aigua de la font”.

(Text i foto: ANA)

1 comentari

Comments are closed.