El 2021 registra un 8,3% més d’accidents laborals que l’any anterior, a Andorra

Dona amb el braç amb una bena
Dona amb el braç amb una bena després de patir un accident laboral (arxiu)

El nombre d’accidents laborals ocorreguts durant l’any 2021 ha estat de 1.336, un +8,3% més respecte a l’any anterior. Cal tenir en compte que, segons la metodologia europea, es considera accident de treball aquell que deriva en l’absència del treballador per un període superior a 3 dies i l’accident es produeix en el lloc de feina o en el transcurs de qualsevol desplaçament laboral i no en el desplaçament cap o des del lloc de feina. El total de jornades no treballades per a l’any 2021 és de 51.717.

Segons el Departament d’Estadística del Govern, els homes pateixen la major part dels accidents laborals, amb més de 3 de cada 4 casos. Per nacionalitat, els espanyols i els portuguesos són els que pateixen la major part dels accidents laborals, amb un 29,3% i un 29,2%, respectivament. La parròquia on es concentren la majoria d’accidents laborals és Andorra la Vella, amb el 37,3% del total.

La majoria dels accidents laborals són a causa d’esquinçades o contusions i es concentren majoritàriament als dits de la mà, als turmells, als genolls i a la columna lumbar. Un 46,1% dels accidents necessita més d’un mes de baixa.

 

També creixen els accidents de circulació

Pel que fa al nombre d’accidents de trànsit amb danys materials o corporals registrats pel Departament de Policia durant l’any 2021 ha estat de 496, un +18,4% respecte al 2020.

A més, durant l’any 2021 s’han registrat un total de 93 casos de baixes mèdiques superiors a 3 dies arrel de la COVID-19 que s’han considerat accident de treball o malaltia professional. Aquests han afectat majoritàriament als homes, amb un 79,6% dels casos.

TOTES LES NOTÍCIES