El 2014 registra la xifra més alta de sol·licituds d’exempció de l’ITP des del 2007

exempcio-itpDurant l’exercici 2014, el Govern va rebre 60 sol·licituds d’exempció de l’impost sobre les transmissions immobiliàries en aplicació de l’article 4.11 de la llei.

D’aquests 60 peticions, 51 van ser favorables i d’aquests, 48 es van utilitzar efectivament, el que va representar un import global de 507.060,75 euros exemptats, el que representa un import mig de 10.563,77 euros per habitatge.

Així doncs l’exercici 2014 és en el que la xifra d’exempcions acordades, tant en nombre com en import és la més alta. El nombre de sol·licituds és similar als nivells de l’any 2010,
L’exempció prevista a l’article 4.11 de la llei de l’impost es va introduir a mitjans de l’any 2006 i estableix que les persones que adquireixen una habitatge per primera vegada i per destinar-lo a habitatge habitual i permanent sota una condicions d’ingressos i preu, entre altres, poden sol·licitar quedar exempt de l’impost.

TOTES LES NOTÍCIES