El 2012 es tanca amb una davallada del 5,5% en les importacions

Les importacions han caigut un 5,5% al 2012 respecte a l’acumulat registrat el 2011. Així ho ha posat de relleu aquest dijous el Departament d’Estadística en un comunicat en el que assenyala que durant el 2012 s’han registrat importacions per un valor de 1.085,6 milions d’euros.

Les importacions durant el mes de desembre han estat de 93,4 milions d’euros, el que suposa una davallada del -9,9% respecte el mes de desembre de l’any anterior. En aquest sentit, destaquen els decrements percentuals de begudes i tabacs (-34%), electrònica (-25%), construcció (-17,4%) i farmàcia-perfumeria (-16,6%). En canvi, com a increments percentuals importants destaca el sector industrial (32,6%).

Pel que fa a la variació de l’acumulat de les importacions del 2012, les dades mostren que és negativa, concretament un -5,5%, respecte a l’any 2011. En aquest sentit, Estadística assenyala que la majoria de les partides importades tenen un decrement percentual, i només presenten increments els grups combustibles (10,3%), industrial (2,7%) i begudes i tabac (2%).

D’altra banda, les exportacions durant el mes de desembre han estat per un valor de 3,6 milions d’euros, el que suposa un decrement del -16,2% respecte el mes de desembre de l’any passat. La majoria de les partides exportades disminueixen percentualment respecte al desembre de l’any 2011. En aquest sentit, destaquen transport (-24%), electrònica (-29,7%), diversos (-21%) i farmàcia-perfumeria (-92%).

La variació de l’acumulat de les exportacions del 2012 és negativa, un -4,1%, respecte a l’any 2011. En aquesta línia, segons Estadística, destaquen amb una variació percentual positiva i importància relativa les partides joieria (54,5%) i diversos (13,7%). Com a partides que disminueixen percentualment destaquen transport (-35,5%), electrònica (-33,4%), i farmàcia-perfumeria (-30,1%).

Per les importacions i en quant a les dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, destaca una variació percentual negativa durant els darrers quatre mesos, amb un comportament estable de l’alimentació fins aquest desembre on presenta una lleu disminució.

Per les exportacions i tenint en compte les dades ajustades, destaca una variació percentual positiva i progressiva durant els darrers sis mesos, amb una petita davallada el darrer mes, tot i continuar en valors positius. Estadística destaca el comportament irregular dels combustibles.

TOTES LES NOTÍCIES