El 2011 es tanca amb un total de 3.725 accidents laborals, el 10,6% dels assalariats

El nombre total d’accidents laborals que es van produir durant el 2011 va ser de 3.725, és a dir, el 7,3% menys que durant el 2010, quan se’n van produir fins a 4.019. Aquesta xifra segueix amb la tònica dels darrers anys, en què el nombre d’accidents, i també de baixes laborals, ha anat descendint ininterrompudament. Aquesta evolució es deu, principalment, al descens del nombre d’assalariats que s’ha produït al país durant els darrers anys, i que el mes d’octubre del 2011 va arribar al nivell més baix des de l’octubre del 2001.

Els accidents laborals estan relacionats amb la seguretat a la feina, i per això amb els avenços dels darrers anys s’ha aconseguit que aquests disminuïssin any rere any fins arribar el 2011 als 3.725. Tot i així, aquesta xifra s’ha de contextualitzar, també, amb el fet que la massa d’assalariats ha anat descendint progressivament.

Durant el 2011 es van produir un 7,3% menys d’accidents laborals que al 2010, passant de 4.019 accidents al 2010 a 3.725 al 2011. Això, però, no representa una millora tan significativa si es fa el càlcul en relació a la massa d’assalariats, que el mes d’octubre, (la darrera dada registrada pel servei d’Estadística) era de 35.057 treballadors. Així, el percentatge d’accidents laborals al 2011 és del 10,6% del total d’assalariats, mentre que al 2010, i tenint en compte les dades d’assalariats al mateix mes, era del 10,9%.

El major descens d’accidents es va detectar al sector de la construcció, on es va passar de 977 casos al 2010 a 783 el 2011, amb un descens de gairebé el 20%. Aquesta dada també coincideix amb el pronunciat descens del nombre d’assaliarats d’aquest sector, que mentre el mes d’octubre del 2010 se situava en 4.366, aquest mateix mes del 2011 va baixar fins els 3.760, és a dir un 13,8% menys.

Tot i el fort descens, el sector de la construcció continua sent el que presenta un major nombre d’accidents laborals, seguit del comerç i la reparació de vehicles de motor, amb 746 casos, d’altres activitats socials i de serveis prestats, amb 570, i de l’hoteleria amb 508.

El percentatge d’accidents en relació al nombre d’assalariats és més pronunciat en les activitats socials i de serveis prestats, on un 32,23% dels treballadors han patit algun accident al 2011 (tenint en compte les dades d’assalariats del mes d’octubre). Aquest va seguit de la construcció, amb un 20,8% i de l’agricultura i la ramaderia amb un 17,33%. A l’altre extrem es troben els sectors de l’educació, amb un 3,64% els treballadors accidentats, i el sistema financer, amb només l’1,3%.

Pel que fa a les baixes laborals, també van baixar al 2011 un 11,35% respecte al 2010, passant de 1.972 a 1.748. Respecte a la mitjana de dies de baixa laboral, el sector de la producció i distribució d’energia elèctrica és el que se situa més amunt, amb 97 dies de mitjana, tot i que durant tot el 2011 només es van produir tres baixes. Aquest va seguit de l’agricultura i la ramaderia, amb 90 dies, i a l’altre extrem es troben l’Administració pública, defensa i seguretat social, amb 40 dies de mitjana, i el sistema financer, amb una mitjana de 32 dies per baixa laboral.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.