Educació superior i emissions de gasos d’efecte hivernacle, temes pendents de l’estratègia europea 2020

tub escapament
Els vehicles són un dels principals productors de gasos d’efecte hivernacle

El departament d’Estadística del Govern ha fet públics aquest dilluns els indicadors del país en l’Estratègia europea 2020 (una sèrie dades en diverses àrees que mostren l’evolució amb els anys i l’apropament als objectius establerts per aquesta estratègia). Segons les dades recollides en aquest informe (algunes de les quals s’han anat fent públiques de manera periòdica) es pot veure que Andorra compleix els objectius en ocupació i, en canvi, es troba per sota de l’objectiu d’acompliment fixat per a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’ensenyament superior. Així, es pot comprovar que el 2018 un 86,9% de la població andorrana entre els 20 i els 64 anys estava ocupada, la qual cosa suposa dotze punts més respecte l’objectiu que es marcava l’estratègia, situat en el 75%.

Cal destacar, respecte a aquestes dades d’ocupació que, malgrat hi ha més dones que homes amb educació superior, la taxa d’ocupació femenina és més baixa que la masculina durant el període analitzat i, a més, en el període 2017 i 2018 la bretxa de gènere ha augmentat. Malgrat això, la taxa d’ocupació femenina és de les més altes d’Europa.

El percentatge de població resident al país d’entre 30 i 34 anys que ha completat l’educació superior se situa en el 32%, quan l’objectiu era del 40%; és a dir, que queda a vuit punts percentuals de la fita marcada. Cal destacar, en aquest sentit, que el 2018 de tota la població ocupada un 25,9% havia assolit estudis superiors; un 29,1% l’educació secundària i el batxillerat i un 45% restant tenia estudis inferiors.

Pel que fa al canvi climàtic l’objectiu era reduir un 20% respecte del 1990 les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Si es calculen aquestes emissions tenint en compte la població, és a dir, per càpita, tenim que s’han reduït un 9% respecte del 1990. L’informe posa de manifest que han augmentat des del 1990 però els darrers anys mostren una evolució a la baixa. Així, cal destacar que l’índex per càpita màxim es va assolir el 2000 i des de llavors ha experimentat una davallada constant.

Una altra dada que es recull i que ja havia estat feta pública és que la taxa de població en risc de pobresa i exclusió social es troba per sota de la mitjana europea, que és del 16,9% i a Andorra és del 15,7%. D’aquesta manera, el país se situa enmig de taxes com l’espanyola (21,5%) i la francesa (13,4%).

TOTES LES NOTÍCIES