Educació regularà l’accés, la selecció, la mobilitat i l’assignació de places dels professors

Joves fent un examen
Joves fent un examen. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat el Reglament d’accés, de selecció i d’assignació de places i dels processos de mobilitat del Cos d’Educació. El text emana de la Llei del Cos d’Educació i desplega reglamentàriament els articles que fan referència al sistema de provisió de places dels membres del Cos d’Educació, els principis generals del sistema de selecció, els requisits generals d’accés, els criteris de provisió de places vacants o de nova creació i tots els processos de mobilitat: concurs de trasllat, reubicació, retorn a un treball ocupat amb anterioritat, reingrés d’excedència sense reserva de plaça, concurs de mobilitat i comissió de serveis o adscripció temporal.

El Reglament també estipula l’elaboració, cada quatre anys, del Pla estratègic de recursos humans del Cos d’Educació com a document orientatiu i que preveu, entre altres coses, l’anàlisi de les disponibilitats de personal, la previsió de les necessitats de personal, la inclusió de mecanismes d’avaluació durant el pla i en finalitzar-ne la vigència i els plans de successió.

El nou Reglament entra en vigor al setembre per al curs 2023-2024 i que els concursos s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es continuen tramitant i resolent d’acord amb les normes vigents en aquell moment.

TOTES LES NOTÍCIES