El Govern ha convocat la primera prova oficial de batxillerat professional (Pobpro) del sistema educatiu andorrà que tindrà lloc entre el 4 i l’11 de juny. Així ho publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en un avís en el que s’assenyala que la realització d’aquesta prova és un requisit indispensable per obtenir el títol de batxiller professional.

La prova oficial de batxillerat professional consisteix en la realització de diversos exàmens escrits, orals i pràctics que han de permetre valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències i les subcompetències establertes en cada programa.

Per accedir a la convocatòria de la prova, el candidat del Centre de Formació Professional ha d’haver superat l’avaluació del centre amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. Les notes es donaran a conèixer el 18 de juny. Els exàmens de recuperació per aquells alumnes que no hagin obtingut la qualificació d’aptes, tindran lloc el 24 de juny, i els resultats es faran públics el 26 de juny.

La ministra d’Educació i Joventut, Roser Suñé, ja va assenyalar en la seva compareixença davant la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports el passat desembre que aquesta prova dóna la possibilitat als alumnes de formació professional d’accedir a la universitat per cursar estudis relacionats amb els coneixements adquirits i ‘tanca el circuit’.