Educació aprova la creació del títol del diploma professional avançat en comptabilitat i administració

Ester Vilarrubla
La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Foto: Arxiu.

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el decret de creació del títol estatal del diploma professional avançat en comptabilitat i administració. La creació d’aquests estudis s’ha fet a proposta de la Universitat d’Andorra.

Aquest títol ha de formar als estudiants en aspectes empresarials com els àmbits comptable, fiscal, financer, comercial o administratiu. El diploma professional avançat té una càrrega de treball de 120 europeus distribuïts en dos cursos acadèmics de dos semestres cadascun. Cada crèdit (ECTS) – la unitat de mesura de l’ensenyament superior– equival a 30 hores de dedicació en què l’estudiant desenvolupa les competències transversals i específiques que s’integren en el pla d’estudis. A més, el Pla d’estudis ha d’incloure un mínim de 400 hores de pràctiques professionals.

El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.

Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions, de qualsevol nivell, que tenen caràcter estatal i que s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de titulacions de l’ensenyament superior d’Andorra (MATES). El primer cicle condueix al grau de bàtxelor, el segon al de màster, i el tercer al de doctor. Les titulacions de diploma professional avançat són un cicle curt dins del primer cicle o MATES 1.

 

TOTES LES NOTÍCIES