Educació aprova els ajuts a les matrícules universitàries de tercer cicle

UdA
La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle de l’any 2022. L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts per satisfer, com a màxim el 70%, de l’import de la matrícula universitària ordinària per realitzar estudis de tercer cicle fins a exhaurir la totalitat de la partida de 3.000 euros destinada a aquesta convocatòria.

El període de sol·licitud comença el 12 de maig i finalitza el 21 d’octubre del 2022 i les bases es poden consultar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca o a www.tramits.ad.

Els candidats han de complir, com a mínim, un dels criteris següents: ser nacional andorrà; tenir residència legal i efectiva al Principat des de fa cinc anys consecutius o tenir la residència legal i efectiva i desenvolupar el doctorat a ple temps, de manera presencial, en una de les universitats del país. També caldrà justificar que no es rep cap ingrés mensual brut fix igual o superior a 1.500 euros en concepte de nòmina.

D’altra banda, la matrícula que se sol·liciti ha d’anar del 22 d’octubre del 2021 al 20 d’octubre del 2022 i no pot haver estat subvencionada prèviament pel Govern. La justificació de l’ajut s’ha d’efectuar en un termini màxim d’un mes després de la data de l’informe de la Comissió acadèmica i, com a màxim, abans de finalitzar l’any 2022.

Des de l’any 2009 fins ara s’han atorgat un total de 97 ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle.

TOTES LES NOTÍCIES