Educació actualitza el decret del batxillerat per reduir el nombre d’exàmens i racionalitzar el calendari

L'escola andorrana de batxillerat a la Margineda
L’escola andorrana de batxillerat a la Margineda. Foto: ATV

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Decret d’ordenament del nivell de batxillerat general del sistema educatiu andorrà. L’objectiu del nou text és actualitzar el decret després de dos cursos escolars d’implementació del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA) al batxillerat.

El decret permet modificar aspectes relacionats amb l’avaluació amb l’objectiu de racionalitzar el calendari i reduir el nombre d’exàmens. El centre educatiu organitza una part dels exàmens que avaluen el grau de desenvolupament de les competències que configuren l’itinerari personal de cada candidat presencial. Endemés, s’ha diversificat la tipologia i el format d‘aquests exàmens.

Així mateix, tot i mantenir la coherència de plantejament entre l’ensenyament obligatori i el batxillerat general, per a aquest nivell educatiu es planteja que tots els alumnes desenvolupin un nucli bàsic de cultura general que es complementa amb una especialització de l’aprenentatge en funció de la seva orientació futura. Els interessos, les motivacions i els punts forts i febles han de permetre a l’alumne personalitzar el seu itinerari de formació.

L’element central promogut en el pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà és l’enfocament per competències, que exigeix als alumnes, a més d’adquirir coneixements de diversos àmbits, que es mobilitzin en contextos complexos. Això transforma els processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació regulats fins avui.

 

El Govern aprova la transferència a la Universitat d’Andorra per a l’any 2021

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres la signatura del contracte-programa entre el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra (UdA). Aquest document, que té vigència d’un any des de l’1 de gener del 2021, estableix els imports del preu del crèdit europeu (ECTS) de les titulacions estatals, els objectius de la universitat en relació amb l’interès general i les fórmules previstes per al seu sosteniment econòmic.

Per tant, amb l’objectiu d’assegurar l’estructura i el funcionament de la universitat, així com desenvolupar les seves línies estratègiques, al mateix contracte-programa es determina, per a l’any present, la transferència de 2.749.093 d’euros a la UdA per part del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES