Ecosistema cultural

Científicament es considera el planeta Terra com un ésser viu anomenat Gaia, que s’autoregula tendint a l’equilibri. Està fortament influït per la biosfera, una petita franja de l’escorça terrestre on es desenvolupa la vida, que inclou també la dels éssers humans, els quals formen part d’un ecosistema natural que cal respectar. Aquests elementals coneixements científics són necessaris per organitzar, amb visió de futur, una futura Catalunya, que es podria definir com un ecosistema cultural constituït pel seu territori, història, llengua, una comunitat de drets i de costums, una cultura, la consciència de la seva pròpia personalitat i la voluntat de mantenir-la i desplegar-la, amb la suficient capacitat per auto-organitzar-se i crear un estat independent, interrelacionat globalment com un node més, dins d’una xarxa mundial.

Un nou estat modern, no es pot fer copiant els actuals estats obsolets, basats en nacionalismes sobirans o federalistes, sinó tenint en compte el funcionament ecològic, cada vegada més en xarxa, de la societat actual. Catalunya requereix liderar la creació d’equips humans innovadors i competents, capaços d’elaborar un nou projecte de societat centrat en les persones i no en els diners, que faci possible la construcció d’un estat modern que tingui en compte les noves tecnologies i els coneixements científics més avançats, però sobretot, molta cura en la construcció d’una nova societat, basada en l’harmonia, la igualtat d’oportunitats i la convivència de tots els essers humans.

TOTES LES NOTÍCIES