Economia va aprovar el 2009 el projecte aeronàutic de l’heliport, sotmès a la presentació dels plans de construcció

El Ministeri d’Economia va emetre una resolució el 28 d’abril del 2009 aprovant ‘el projecte aeronàutic de l’heliport del Roc del Patapou, de titularitat privada i ús comercial’. Segons el document, el projecte aeronàutic no eximia el promotor de presentar els projectes constructius d’edificis o d’instal·lacions, i els derivats de l’estudi d’impacte mediambiental, així com els que reclamessin altres autoritats abans de portar-los a terme. A més, la resolució no esgotava la via administrativa, i per tant es podia interposar recurs de reposició davant del Govern. El projecte aeronàutic, redactat per l’enginyer aeronàutic Jaume Sanmartí Corbs, va ser presentat per Jorge Barrigón, en representació de la societat Helicòpters del Nord SL. Del document se’n desprèn que la data d’entrega de la sol·licitud és el 7 de març del 2008, mentre que la resolució es va fer el 28 d’abril del 2009, dos dies després de les eleccions generals.

La resolució del 2009, signada per la llavors director d’Economia, Elena Clemente, es basa en la Llei de Navegació Aèria, el Conveni sobre l’Organització de l’Aviació Civil Internacional, i el Reglament d’Heliports, a més de l’anàlisi favorable que va fer del projecte aeronàutic Eduardo Navarro, enginyer aeronàutic de l’enginyeria aeronàutica Taller de Trabajos Técnicos SA.

Per tot plegat, el Ministeri d’Economia i Agricultura del Govern d’Albert Pintat va acceptar la sol·licitud presentada per Jorge Barrigón en nom d’Helicòpters del Nord SL, i va aprovar el projecte aeronàutic de l’heliport del Roc del Patapou, un fet que han tret a la llum pública aquest dimecres al matí el Comú d’Andorra la Vella i la Plataforma No a l’heliport del Patapou.

Segons les fonts consultades, es tracta d’una autorització prèvia que només validava que la plataforma era vàlida per a l’aterratge i enlairament d’helicòpters, però que no garantia que el projecte fos vàlid, ja que posteriorment, el promotor havia de presentar els pertinents projectes constructius, així com els estudis d’impacte mediambiental, i tots els tràmits que reclamessin altres autoritats.

1 comentari

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES