Economia rep un total de 7.092 registres del dipòsit de comptes

El Ministeri d’Economia ha informat que al llarg dels primers set mesos de l’any s’han presentat un total de 7.092 registres del dipòsit de comptes. La major part -6.912- corresponen a l’exercici 2013 mentre que els 180 restants són fruit de la regularització d’exercicis anteriors.

 La xifra inclou les declaracions jurades (xifra anual d’ingressos inferior a 150.000 euros), el dipòsit de comptes anual en model simplificat (xifra anual d’ingressos inferior a 600.000 euros) i el dipòsit de comptes anuals en model abreujat i en model normal (xifra anual d’ingressos superior a 600.000 euros).

Si bé l’increment dels dipòsits totals és d’aproximadament un 5,5%, cal destacar que pel que fa a dipòsits dins el termini (corresponents a l’exercici 2013) ha passat de 5.713 a 6.912, el que representa un augment del 21%.

El Govern vol posar de relleu que els empresaris no només estan millorant en l’acompliment dels seus deures de comptabilitat sinó que ho fan en els terminis legalment establerts.

La jornada d’aquest dijous, darrer dia de termini, s’ha tancat amb una important afluència a les dependències del ministeri, que ha rebut un total de 1.006 registres. Tot i l’elevat volum, es constata la reducció en un 23 per cent dels efectuats la darrera jornada, un fet que en opinió del Ministeri “permet confirmar la millora en els terminis.”

El nombre de registres efectuats durant els primers set mesos de cada any (a 31 de juliol) ha experimentat un creixement constant. Aquest nombre de registre inclou els dipòsits de l’any en curs i les regularitzacions.

TOTES LES NOTÍCIES