Durant el 2022 s’han matriculat més vehicles que l’any anterior

Una persona preparant una matrícula
Una persona preparant una matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han estat 344, el què suposa una variació percentual negativa del 14,4% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives: “Altres” amb un +33,3% i “Camions i Camionetes” amb un +21,4%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són: “Turismes” amb un -22,8% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -3,9%.

Les matriculacions de vehicles l’any 2022 han estat 4.626, fet que equival a una variació percentual positiva del +5,7% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.376 vehicles. Tots els tipus de vehicles presenten variacions positives excepte “Turismes” amb -5 unitats (-0,2%): “Motocicletes i ciclomotors” +154 unitats (+17,9%), “Camions i camionetes” +61 unitats (+19,9%) i “Altres” +40 unitats (+31,7%).

[do_widget id=category-posts-pro-64]