Dos estudiants de la UPC fabriquen dos bio models d’artèries amb impressió 3D

Un professional de la sanitat (AMIC)
Un professional de la sanitat (AMIC)

Els estudiants de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Sergio Correas i Adrià Portero, dirigits pel professor Tomeu Ventayol, han dissenyat i creat dos simuladors de l’artèria aorta i les artèries coronàries amb tecnologia de fabricació additiva, perquè el personal mèdic de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona pugui practicar el cateterisme cardíac i l’exploració visual escòpica.

La principal utilitat dels bio models que repliquen la fisiologia humana consisteix a oferir al personal mèdic objectes tridimensionals, exactament iguals a parts del cos humà, per a poder assajar futures intervencions en el quiròfan. D’aquesta manera, els cirurgians i cirurgianes afronten les operacions amb més garanties gràcies a les hores prèvies de pràctica, planifiquen amb major eficiència les intervencions o bé es formen en determinades tècniques quirúrgiques.Fabricació additiva en la UPC Fab Terrassa

Els bio models dissenyats per Sergio Correas i Adrià Portero, estudiants del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte en l’ESEIAAT de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), reprodueixen amb gran exactitud l’artèria aorta i les artèries coronàries gràcies a les possibilitats que ofereixen les tecnologies de fabricació additiva. Els estudiants han treballat en la UPC Fab Terrassa integrant quatre tècniques de manufactura, des de la confecció de models d’alta precisió a través de procediments d’estereolitografia amb resines polimèriques, fins al seu ús de processos d’impressió Multi Jet Fusion amb pols de poliamida PA12. Han utilitzat resina elàstica de duresa Shore 50A, un material capaç de desenvolupar una capacitat de resposta superficial realista per a aconseguir un comportament físic i biològic similar al de les artèries coronàries del cor humà.

El professor de l’ESEIAAT Tomeu Ventayol afirma estar “molt satisfet amb aquest treball, perquè representa un exemple paradigmàtic del model pedagògic pel qual hem apostat en l’assignatura ‘Disseny Integral del Producte’; un model basat en la resolució de problemes o reptes reals de persones, empreses o institucions per a les quals es requereix una solució. D’aquesta manera, els estudiants aprenen a entendre al client, a planificar, a treballar en equip i a adaptar la seva creativitat, els seus coneixements i el seu talent a les seves necessitats“.

De fet, Corretges i Porter han treballat in situ en els quiròfans amb els metges i les metgesses de l’àrea d’Hemodinàmica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, on els mateixos residents i cardiòlegs han realitzat dues jornades d’interacció, practicant amb els bio models la tècnica del cateterisme cardíac i l’observació amb exploració visual escópica. Abans, els dos estudiants de la UPC a Terrassa van participar en sessions preliminars per a comprendre el conjunt anatòmic dels pacients i situar la correcta orientació del model. Tot això amb la col·laboració del cardiòleg Abdel Hakim Moustafa, especialista en Imatge Cardíaca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Porter i Corretges afirmen que “la posició del nostre hipotètic pacient era vital per a no dificultar el lliure moviment i l’anàlisi de l’equip de radiodiagnòstic del quiròfan. Per això, a l’hora de pensar en els bio models, hem tingut molt present que facilitar la visibilitat anatòmica era un dels nostres principals reptes per a emprendre les primeres ideacions del disseny“.

Els bio models permetran en pròximes iteracions realitzar estudis sobre dinàmica interna de fluids en les artèries. De fet, tal com expressen Corretges i Porter, “el disseny industrial i el sector mèdic són ja una eina de canvi cap a una nova generació d’oportunitats inimaginables; per això és tan important la creació de sinergies entre diferents sectors per a entendre i abordar els reptes que ens planteja el futur“.Per Tecnonews

TOTES LES NOTÍCIES