Dos arqueòlegs estudien les restes prehistòriques de la Roureda de la Margineda

Els prehistoriadors i arqueòlegs Pablo Martínez i Gerard Remolins , col·laboradors de l’Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble i Etnològic, treballen actualment en l’estudi dels materials prehistòrics recuperats al Jaciment de la Roureda de la Margineda.

El passat mes de Juliol va finalitzar l’excavació a “l’àmbit 7” del Jaciment , uns treballs que ja van iniciar-se durant el 2009 i que han permès recuperar al voltant de 700 restes arqueològiques, majoritàriament ceràmica, corresponents a l’edat del bronze, etapa situada entre el 2.200 i el 1.600 a.C.

Actualment , els treballs se centren en la reconstrucció dels diferents recipients ceràmics a partir dels fragments recuperats. Pablo Martínez i Gerard Remolins han determinat ja el nombre mínim de recipients que podrien haver estat utilitzats en aquell espai i han pogut recuperar els perfils gairebé complets de tres recipients en la seva forma original.

Els estudis han permès documentar des de grans tenalles per al emmagatzematge fins a petits recipients decorats, tots ells, testimoni de successives ocupacions. La relativa bona conservació de les restes arqueològiques, ha facilitat la tasca dels arqueòlegs i ha permès també observar al detall el tipus de decoracions dels recipients ceràmics.

Aquesta troballa és el testimoni més antic d’ocupació humana al Jaciment de la Margineda, però no l’únic, ja que s’han documentat altres assentaments de característiques similars en les immediacions , com en el cas del Jaciment del Cedre V, a Santa Coloma.

 

Estudi geoestadístic i noves tecnologies aplicades

Paral·lelament a aquests treballs, el mateix Gerard Remolins , tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica, està realitzant per pròpia iniciativa , un estudi geoestadístic sobre la distribució espacial de les restes arqueològiques de l’edat del bronze, recuperades durant les campanyes del 2009 i el 2011.

En els darrers anys, les noves tecnologies estan revolucionant la recerca, permetent assolir nivells interpretatius més acurats i extreure major quantitat d’informació. En aquests sentit, el Jaciment de la Roureda de la Margineda ofereix un marc excepcional per a testar i desenvolupar tècniques i metodologies innovadores, encaminades a conèixer millor la història dels antics pobladors de les Valls d’Andorra.

L’estudi geoestadístic de Remolins està encaminat a detectar pautes significatives que testimoniïn els possibles processos de remoció del sòl i alteracions provocats per causes naturals o per ocupacions posteriors. D’altra banda també permetrà estructurar l’espai amb la ubicació dels recipients, zones de treball, o forma de l’hàbitat entre altres.

De moment, aquestes tècniques, ja han permès estimar que gran part del material arqueològic està in situ i aparentment no es tracta d’una acumulació casual fruit de processos erosius.

A l’espera de nous estudis, es confirmaria el que ja se suposava des d’un inici. Aquest indret, “l’àmbit 7” del Jaciment, correspon a un petit assentament bastit entre grans blocs granítics i ocupat de forma successiva i reiterada al llarg del bronze inicial. Això generaria que cada ocupació, probablement estacional, hauria generat una nova distribució dels elements i , fins i tot, hauria provocat canvis en la morfologia de l’hàbitat, ja que cada nou ocupant l’adequaria a les seves necessitats.

Gerard Remolins, també està fent proves per desenvolupar una tècnica innovadora de fotogrametria que permeti realitzar reconstruccions tridimensionals molt acurades del Jaciment a partir de fotografies. L’objectiu és contribuir a la preservació digital del Jaciment i facilitar-ne la difusió.

Aquesta tècnica es podria aplicar en la documentació de les restes abans i després de ser restaurades i durant el procés d’excavació, sent de gran ajuda per als posteriors anàlisis i alçats topogràfics .

És doncs una oportunitat única per provar nous sistemes de documentació i topografia que realcen el valor , ja de per si excepcional, del Jaciment de la Roureda de la Margineda.

Text i foto: Molines Patrimonis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.