Disminueix tant el nombre d’assalariats com la massa salarial mentre el salari mitjà augmenta

Treballadors d'un centre de jardineria
Un treballador d’un centre de jardineria. Foto: ARXIU

El nombre total d’assalariats del mes d’agost del 2020 és de 37.468 persones, fet que representa una variació del -2,0% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 38.234. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.142, el que representa una variació negativa del -0,5% respecte a les dades del període anterior.

La massa salarial total del mes d’agost del 2020 és de 77,87 milions d’euros. La variació és negativa, del -1,6% menys respecte al mateix mes de l’any anterior.

El salari mitjà del mes d’agost, s’ha situat en 2.078,42€, un augment del +0,4% respecte al mes d’agost de l’any anterior.

El mes d’agost del 2020, un total de 3.287 assalariats (4.889 el mes de juliol) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern, indica el departament d’Estadística en un comunicat. Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.

TOTES LES NOTÍCIES