Dieta mediterrània i tecnologia

El vi, l’oli d’oliva i el blat dur són tres aliments bàsics de la dieta mediterrània. Les seves taxes de producció i qualitat depenen en gran mesura del temps i del clima, i no es poden garantir en futures condicions de canvi climàtic que es preveu que augmentin la vulnerabilitat dels conreus i el dany ocasionat per les plagues.

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC) és un dels socis del projecte MED-GOLD, coordinat per l’Agència Nacional Italiana de Noves Tecnologies, Energia i Desenvolupament Econòmic Sostenible (ENEA) amb la participació de tres empreses líders mundials: el celler portuguès Sogrape Vinhos, la cooperativa d’oli espanyola DCOOP i l’empresa d’alimentació italiana Barilla. El projecte està finançat per la Unió Europea amb l’objectiu de transformar la informació relacionada amb el clima en un valor afegit per als sectors del vi, l’oli d’oliva i el blat dur. El projecte fomentarà la creació de serveis climàtics altament especialitzats per a cada un d’aquests cultius, proporcionant indicadors per optimitzar les pràctiques de gestió agrícola en relació amb l’impacte de l’escalfament global.

El nou tipus de serveis climàtics per a l’agricultura desenvolupat per MED-GOLD proporcionarà informació específica a les empreses, que els permetrà actuar durant períodes de temps més llargs (mesos, estacions o fins i tot dècades en el futur) que van més enllà dels tradicionals febrer -5 dies proporcionats per les previsions meteorològiques actuals. Per exemple, saber per endavant si la propera temporada serà més càlida i més seca o més humida del normal, permetria que els productors de vi, oli d’oliva i blat dur poguessin establir les mesures necessàries per contrarestar els efectes del clima (triant el tractament ideal per a les plagues, decidint les dates més idònies per a la recollida o la poda, o seleccionant les varietats més adequades).

El BSC participa al codisseny del servei climàtic per al sector vitivinícola juntament amb el celler SOGRAPE, i proporcionarà prediccions estacionals d’índexs climàtics rellevants per a aquest sector. Aquests índexs permetran als productors de vi determinar el nombre i la distribució dels tractaments contra les plagues previstes per a la següent temporada en un lloc concret o planificar altres processos relacionats amb la gestió de la vinya. El BSC també s’encarregarà d’organitzar seminaris dirigits a la comunitat MED-GOLD (actors dels sectors del vi, l’oli d’oliva i el blat dur) i de la publicació periòdica de butlletins amb informació sobre els avenços del projecte.

Un primer pas per proporcionar serveis climàtics per a l’agricultura és identificar el que les empreses necessiten saber sobre el temps i el clima. Amb aquest objectiu, el sector vitivinícola ha organitzat grups de discussió, que han tingut lloc els dies 3 i 4 de maig a la seu de Sogrape a Porto. Els sectors de l’oli d’oliva i del blat dur recopilaran aquesta informació a través de tallers participatius. El taller de blat dur està programat per al 15-16 de maig a Ravenna, Itàlia, i involucrarà institucions regionals, agricultors i magatzemistes que treballen a les empreses italianes Barilla i Horta. S’espera que el taller d’oli d’oliva tingui lloc a principis de juny a Andalusia, Espanya, a les instal·lacions de la cooperativa DCOOP. Diversos tècnics agrícoles que treballen en diferents departaments de DCOOP participaran al taller.

L’última fase del projecte preveu estendre la metodologia desenvolupada per al raïm, l’oli d’oliva i el blat dur a un altre producte de consum global més ampli com el cafè, per demostrar la dimensió global del projecte més enllà de la regió mediterrània.