Detectats intents d’estafa mitjançant suposats premis de l’Euro Lotto

lottoEn els darrers dies el Servei de Policia ha estat avisat, que mitjançant correu postal, diverses persones del Principat haurien rebut en els seus domicilis unes cartes on els informaven que serien els guanyadors d’un premi d’una suposada loteria “EURO LOTTO”, essent el premi per un import de 650.000 € i que formarien part d’una selecció realitzada d’entre 60.00 persones. Altrament adjunten un formulari a emplenar pel suposat premiat, on pot triar el sistema de cobrament del premi havent de facilitar les seves dades personals, dades bancàries i/o dades de targeta de crèdit (número + CVV).

Cal avisar, tot i que es tracta d’un frau molt antic, que aquest sistema seria una variació de les conegudes cartes nigerianes i que evidentment no es pot guanyar cap sorteig sense haver-hi participat. Aquest sistema a part d’obtenir les dades personals i bancàries permetent obtenir un gran volum d’informació que acaba essent venuda en el mercat negre (en ésser informació real), així com pot provocar que es pugui efectuar un ús fraudulent de les targes de crèdit facilitades.

Altrament en el cas que alguna persona hagi facilitat o contestat a la carta rebuda, pot acabar pagant algun import en concepte de comissió de cobrament del suposat premi que evidentment no cobrarà mai.

Des del Servei de Policia volen avisar a totes les persones que hagin rebut dita carta que no facilitin cap tipus de dada ni es posin en contacte amb el suposat emissor a través dels números facilitats. En el cas que alguna persona hagi estat víctima d’aquest frau en haver accedit a algun pagament o facilitat les seves dades, vulgui posar-se en contacte amb el Servei de Policia i procedeixi de manera immediata a anul·lar la seva tarja de crèdit en cas d’haver-la facilitat.

Text i foto: Servei de Policia