Detectades 976 infraccions durant la campanya de comportaments imprudents al volant

El Cos de Policia ha realitzat entre el 15 de febrer a les 7 hores i el 15 de març a les 19 hores, una campanya especifica de comportaments imprudents al volant, durant la qual s’han constatat un total de 976 infraccions. 

La campanya tenia com a objectiu detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència en carreteres interurbanes i secundàries situades en l’extraradi de les diferents parròquies del Principat, a fi de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions.

Els aspectes controlats durant aquesta campanya i el balanç corresponent es detalla a continuació: 
– Conducció temerària que causi perill a les persones o coses: cap sanció 
– Circular a velocitat que excedeixi la permesa: 919 infraccions detectades pels radars mòbils del Cos de Policia 
– No cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència: cap sanció 
– Avançaments indeguts: 5 sancions 
– No adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, escoles i aglomeracions: 1 sanció 
– No cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants: cap sanció 
– No respectar algun dels senyals prohibitius: 19 sancions
– No respectar algun dels senyals d’obligació: 4 sancions 
– No respectar la senyalització horitzontal de la calçada: 27 sancions 
– No respectar la indicació d’un semàfor: 1 sanció 

En el decurs d’aquesta campanya s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. 

El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política d’intentar reduir la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants. 

Text: Servei de Policia

2 comentaris

  1. Que hay más cosas ????

  2. El que va a hacer su agosto , es el radar de la recta de automóviles Pyrénées

Comments are closed.