Designen a les comissions les Proposicions de Llei dels agents de circulació i de mesures energètiques

Una Junta de Presidents de Grups Parlamentaris
La Junta de Presidents d’aquest dimarts (Consell General)

En el decurs de la reunió de la Junta de Presidents de Grups Parlamentaris, celebrada aquesta tarda de dimarts, s’ha determinat designar competent a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, i per últim designar a la Comissió Legislativa d’Economia el Projecte de llei de mesures per a respondre a les situacions de crisi energètica.

D’altra banda s’ha acordat celebrar el debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2023 el proper dijous dia 17 de novembre, a les 16 hores. També s’ha acordat mantenir la reserva dels dies 24 de novembre, 1 i 22 de desembre i 19 de gener, per a tractar les iniciatives que estiguin disponibles per al Ple.

Així mateix, es manté la reserva dels dies 15 de desembre i 12 de gener per a celebrar sessions de preguntes al Govern amb resposta oral (sessions de control). Finalment, la propera reunió de la Junta de Presidents se celebrarà, el dia 13 de desembre del 2022, a les 16 hores.

TOTES LES NOTÍCIES