Descobreixen un tram de muralla baixmedieval a les restes arqueològiques del Pati de les Monges de la Seu

restes medievals la seu
Restes descobertes d’un tram de muralla baixmedieval. Foto: Ajuntament de la Seu

Recentment han finalitzat les tasques de delimitació del jaciment arqueològic del Pati de l’edifici de les Monges de la Seu d’Urgell que s’havien iniciat el passat 16 d’agost. Els resultats de la intervenció han estat “molt positius” i, entre altres vestigis, han permès localitzar un tram d’uns 12 metres de longitud del basament de l’antiga muralla baix medieval que tancava la ciutat pel nord-est.

Aquesta estructura defensiva hauria estat bastida entre finals del segle XIV i mitjans del XV, i va integrar els diversos creixements urbans que al llarg dels segles XIII i XIV s’haurien anat desenvolupant extramurs del primer recinte murallat de la Seu, època a la qual correspondrien les restes de cases i del carrer descoberts l’any 2020 en aquest mateix espai, en el decurs de les obres per construir una central tèrmica de biomassa.

A banda de la muralla, la intervenció ha permès documentar la continuació d’un paviment empedrat, ja localitzat en part l’any passat, i que correspondria a una gran plaça dels segles XVII i inicis del XVIII, la qual està feta damunt de les restes de les estructures medievals, que en aquells moments ja estarien enrunades i segurament mig cobertes de terra.

El regidor de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, manifesta al respecte que “estem molt satisfets amb els resultats d’aquesta actuació que ha permès conèixer una mica més el passat medieval de la ciutat. A més a més d’aquest barri, que ja va aparèixer en l’actuació arqueològica de l’any passat, la gran notícia és que s’ha trobat una part de la muralla medieval de la Seu que ens ajuda a entendre una mica més com era la ciutat en aquella època. Això també ens ajudarà a delimitar encara més futures actuacions i optimitzar els recursos perquè ja sabem on és la muralla”.

Guàrdia avança que els resultats arqueològics es podran tenir properament en un informe amb l’objectiu que els responsables de l’actuació el puguin donar a conèixer a tota la ciutadania a través d’alguna xerrada i/o visita guiada.

El fet que en tota l’àrea on s’ha treballat enguany no s’hi hagin trobat restes d’edificacions més modernes, que podrien haver malmès o afectat els vestigis més antics, i l’existència de la mencionada plaça, que d’alguna manera ha segellat i preservat les restes conservades en el subsòl, fa pensar als responsables dels treballs arqueològics, els arqueòlegs urgellencs Carles Gascón i Òscar Augé, que sota d’aquesta es trobarà la continuïtat dels habitatges i carrers medievals descobertes l’any 2020, i que aquests poden romandre en un estat de conservació bastant òptim.

Després de la intervenció, el sector on s’ha treballat enguany ha estat cobert amb una lona per tal de protegir les restes fins a la represa dels treballs, ja durant l’any vinent. En aquest sentit, a partir d’ara es començaran a planificar i definir les actuacions futures que caldrà dur a terme en el jaciment, que consistiran en acabar d’enderrocar les restes del paviment de formigó del pati en els punts on no s’ha tret aquest any, i enretirar els nivells de terra acumulats a sota, i després fer l’excavació en diferents fases de tota l’àrea per descobrir les restes del barri baix medieval, de cara a la seva consolidació i museïtzació posterior.

TOTES LES NOTÍCIES