Descarrega explica als funcionaris el detall de la carrera professional i el règim retributiu

Foto: SFG

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, està informant als treballadors de l’administració dels diferents aspectes del nou model de carrera professional, vertical i horitzontal, de l’avaluació de l’acompliment i del règim retributiu que preveu el projecte de Llei de la Funció Pública. Estan previstes una quinzena de reunions. Les sessions es van iniciar aquest dilluns, i fins aquest dijous han assistit entre 30 i 40 treballadors diàriament. La ministra, acompanyada del secretari d’Estat de la Funció Pública i Reforma de l’Administració, Antoni Rodriguez, i de la coordinadora del departament de Funció Pública, Elisabeth Almarcha, lidera les sessions informatives que s’estan oferint al diferents edificis administratius.

La voluntat de les sessions és la d’informar als treballadors de l’administració del contingut dels diferents reglaments que s’han de desplegar a partir de l’aprovació de la nova Llei de Funció Pública. En aquestes reunions s’està aprofundint en el nou règim retributiu i de promoció i progressió professional. En aquest sentit, la ministra ha destacat les millores previstes en les condicions retributives, explicant que els treballadors, a més de percebre el complement d’antiguitat que fins ara tenien cada tres anys i que ara passa a percebre’s cada cinc, tindran dret a dos nous complements: un complement de carrera, que serà consolidable cada cinc anys en el seu salari i un altre, no consolidable, en concepte de productivitat, que poden rebre cada dos anys.

La titular de Funció Pública també ha destacat que, amb la nova llei, els treballadors de l’administració podran accedir a plans de formació que permetran millorar les espectatives professionals i les possibilitats de mobilitat durant tota la seva vida laboral.

Eva Descarrega ha insistit en les millores de la nova Llei de Funció Pública, tant pels treballadors públics, perquè els permet gaudir de millors condicions laborals i retributives amb l’establiment de la carrera horitzontal i les expectatives de formació i promoció professional, com pel servei d’atenció a la ciutadania garantint una administració més eficient.